+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

I. stupeň - NEČTENÁŘI a ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘI


1) Učebnice a učební materiály češtiny jako cizího/druhého jazyka

(uváděné materiály jsou buď přímo určené dětem a žákům s OMJ, nebo jsou pro jejich výuku využitelné, ač jsou původně určené jiné věkové kategorii)

Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s. 2005.
Flanderková, A.: Můj první pracovní sešit z ČJ - pro žáky cizince.
Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s. 2016.
Hesová, A., Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. VÚP 2010. (Kartičky ke každému slovu obsahují obrázek, slovo a texty s daným slovem.)
Kotyková, S., Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 1, 2. Knižní klub 2005.
Kubíčková, K.: Abeceda - karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010.
Lacinová , P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. 2018.
MY Aktivity, o.p.s.: 1, 2, 3, 4, 5 s Fidem umím česky hned. Praha 2019.
Ošmera, R.: Kurz pro děti (video a pracovní listy pro děti ve věku 5-8 let). 2022.
Převrátilová, S. a kol.: Adaptovaná próza: O pejskovi a kočičce. Akropolis 2019.
Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.
Tenorová, A.: Hrátky s češtinou. ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2.
Vojtkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko (pracovní listy, pexesa, metodika). ZŠ Frýdek-Místek 2008.

2) České učebnice a učební materiály vhodné pro děti a žáky s OMJ

Bezděková, J.: Učíme naše děti mluvit. SEVT 2008.
Dvořák, J.: Moje první kniha předškoláka a prvňáka. Svojtka 2006.
Eichlerová, I., Havlíčková, J.: Velké logopedické pexeso 1, 2, 3. Portál 2011, 2016.
Emmerlingová, S.: Když dětem nejde čtení 1, 2, 3. Portál 2016, 2013, 2011.
Chmelíková, V.: Hraj si a procvičuj - pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Fraus 2014.
Linc, V. Tabulky ke čtení I. SPN 1988.
Metsola, A.-M.: Počítání. Baobab 2016.
Novotná, A., Votruba, J.: Kdo jinému jámu kopá (lehko i vážný slovník pořekadel a přísloví), Práh 2013.
Nováková, I.: Víš, co čteš? Luštění s nácvikem pozorného čtení. Pro začínající čtenáře. Portál 2016.
Pavlová, J., Pišlová, S.: Barevná čeština (pro prvňáky). SPN 2007.
Pávková, B.: Logopedické pexeso a obrázkové čtení B - P - N - D - F - V- K. Computer Press 2008.
Pokorná, V.: Šimonovy pracovní listy. Portál 2007.
Rotraut, S. Bernerová: Obrázkové příběhy (Jaro, Léto, Podzim, Zima, Noc). Paseka 2011, 2015.
Schrimpfová, J. M.: Můj první slovník českého jazyka. Fraus 2008.
Slezáková, K.: Mluv se mnou. Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči. Portál 2014.
Šamalíková, P.: Velká kniha českých slov. INFOA 2017.
Šplíchal, A.: Nauč mě mluvit. Axióma 2012.

3) Metodické materiály a odborná literatura

Bernkopfová, M. a kol.: Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem. Meta, o.p.s. 2020.
Doleží, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk). AUČCJ 2014.
Doleží, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). AUČCJ 2013.
Doleží, L. a kol. Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ 2017.
Doleží, L.: Hrajeme si s říkankami. Metodický materiál k jazykové podpoře dětí/žáků cizinců. NIDV 2017.
Garlin, E.: Metoda KIKUS Čeština jako cizí jazyk – čeština jako druhý jazyk. META, o.p.s. 2016.
Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Portál 2011.
Kmentová, M.: Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka. Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem. NIDV 2016.
Kmentová, M.: Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Hudební činnosti v logopedické prevenci. Portál 2018.
Kolektiv autorů: Modelové (jazykové) lekce pro pedagogy MŠ. Časopis Zvoní! Člověk v tísni 2015, č. 8.
Linhartová, T., Stralczynská Loudová, B.: Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. META, o.p.s. 2014, 2015, rozšířené vydání 2018.
Nosálová, B. a kol.: Učíme češtinu jako druhý jazyk. META, o.p.s. 2018.
Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 – METODIKA. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.
Titěrová, K. a kol.: Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka. META, o.p.s. 2018.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.