+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Simon, 3 roky, Maďarsko

Malý Simon začal v září chodit do MŠ, kde se nepovedla adaptace, a proto i po měsíci chození stále hodně plakal a neuměl vůbec česky. Po neúspěšné adaptaci začal chodit Simon jen do 10:00, pak šel domů. Z nervozity chodí dokola po třídě, jídelně, nebo na chodbě. Simon působí při řízené činnosti velmi nešťastně, neposlouchá pokyny – nerozumí. Když děti uklízí, tak Simon uklízí také. Na konci září začala se Simonem pracovat pracovnice z Mety. Po týdnu docházení pracovnice z METY začal Simon být v MŠ i na oběd, poté šel domů. Hodně kvůli tomu první den plakal. Další den, už neplakal ráno, začal jen, když nastala nějaká změna – přechod ze třídy do jídelny a podobně. Učitelky s ním soucítí, ale protože mají mnoho malých dětí, nemají čas a prostor se mu věnovat. Simon se ale krátce po spolupráci s pracovnicí METY začíná učit základní česká slova – ahoj, prosím, děkuji a názvy barev. Velice rychle si slovní zásobu rozvíjí. Při individuální výuce ČJ přestává plakat. Paní učitelky po rozhovoru s pracovnicí METY dali rodičům denní režim obrázkový MŠ, aby se Simonem probrali, co ho ve školce čeká. Simon je z běžného školkového ruchu velice frustrovaný. Jakmile je klid, uklidní se. Nezvládá sedět, uklidňuje se chůzí po třídě dokola.

Při dalších návštěvách pracovnice z Mety, Simon méně plakal, dokonce sám iniciuje hru a nevadí mu, když se někdo ke hře připojí. Celkově působí mnohem více klidně. Začíná rozumět i základním frázím („Kapesník patří do koše“). Spontánně opakuje česká slovíčka. Když se ale mění čin-nost/odchází ze třídy – znejistí a někdy se i rozpláče. Pláče hlavně když nechápe, co se s ním děje, když mu to pracovnice z Mety vysvětlí pomocí obrázku, přestává plakat. V dalších týdnech ale i frustrace ze změn aktivit vymizela a Simon spolupracuje s paní učitelkou i při řízené činnosti.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.