+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Situace z terénu komunitního tlumočení

Sociální pracovnice z METY mne požádala o tlumočení ve škole, při setkání rodiče s učiteli. Jednalo se o žákyni druhé třídy, která měla problémy s učením, neměla dostatečnou znalost češtiny a rodiče nespolupracovali se školou. Její matka nám vysvětlila svou situaci: s dcerou žije sama a pracuje 6 dní v týdnu do pozdních večerních hodin, dcera tak bývá doma sama, pouze s paní domácí. Bylo znát, že je matka z této složité situace zoufalá. Plakala, omlouvala se a prosila, aby učitelky její dceři s učením více pomáhaly. Paní učitelky požádaly matku, aby dceru vzala do pedagogicko-psychologické poradny a aby se jí více věnovala. Ohledně návštěvy PPP byla matka bezradná, tak jsem jí nabídla, že je tam doprovodím.

Za necelé dva týdny mi volali ze školy, že žákyni vyzvedává nějaká cizí paní, ale od matky nemají žádné zprávy. Sešla jsem se tedy s matkou i s touto paní. Ukázalo se, že u ní matka s dcerou bydlí, a ona dceru vodí ze školy a dohlíží na ni v době matčiny nepřítomnosti. Matka při této příležitosti oznámila, že dceři již zajistila doučování, a tudíž do PPP již jít nechce. Škola ale na návštěvě poradny trvala. Tam doporučili, aby dcera opakovala ročník, s čímž matka souhlasila. Do toho vstoupila ještě paní domácí, která se o dceru prakticky stará více, a chtěla ji přesunout na školu, kam chodí její děti. S tím ale matka nesouhlasila.

Na posledním setkání ve škole matka učitelům potvrdila, že dívka nebude přestupovat na jinou školu, a domluvila se na pravidelných konzultacích. Každé čtvrtletí se sejde s paní učitelkou, zhodnotí, jak se dceři ve škole daří a v čem jí může pomoci.

Nejnáročnější na tomto případu bylo, že matka neměla čas se věnovat svému dítěti, péči nechávala na někom jiném a škola si nebyla jistá, jak se zachovat.

Komentář:

Díky komunitní tlumočnici se škole podařilo vůbec poprvé navázat kontakt s matkou dítěte. Během tohoto setkání měly učitelky možnost doporučit matce vhodné řešení problémů dcery (návštěva PPP), zároveň se však potvrdilo podezření školy, že matka nemá čas se dceři věnovat a že je možné, že péči o dítě nezvládá. Díky tomu byly učitelky schopné rychle identifikovat problém a reagovat v okamžiku, když se péče o dítě ujala cizí osoba, která se navíc snažila zásadním způsobem ovlivnit situaci dítěte (přesunuti žákyně do jiné školy). Přítomnost komunitní tlumočnice umožnila učitelkám kontaktovat matku a bezprostředně s ní tento problém řešit.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.