+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Nápadník pro výuku dle učebních stylů Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň K projektu Učení na míru vyšla metodická příručka Nápadník pro výuku dle učebních stylů. Naleznete v ní praktickou část se 75 různými aktivitami do výuky, zkušenosti učitelů při výuce s respektováním učebních stylů a přehled tradičních teorií učebních...
Názory muslimů a muslimek na výchovu a vzdělávání muslimských dětí Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Bakalářská práce. Hlavním cílem práce je zjistit názory v Česku žijících muslimů na školní výchovu a vzdělávání dětí, konkrétněji – jaké vzdělávání by preferovali pro své dítě (charakter školy, charakter výchovných a vzdělávacích aktivit realizovaných ve...
Nejen čísla Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Vzdělávací materiál o migraci a azylu v Evropské unii, navržený s úmyslem pomoci učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům přimět mladé lidi ke kvalifikované diskusi na toto téma. Je vhodný pro mladé lidi ve věku 12 - 18 let.
Než začneme s multikulturní výchovou Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV MOREE, D. & Varianty (2008). Než začneme s multikulturní výchovou. Praha: Člověk v tísni, o.p.s. ISBN 978-80-86961-61-3. Kniha zasazuje multikulturní výchovu a její interpretaci v ČR do mezinárodního kontextu. Kromě tohoto teoretického úvodu...
Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince - příručka Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Pomocný materiál určený pro kurzy, ve kterých se připravují lektoři pro výuku nízkoprahových kursů češtiny pro cizince.
Novela nařízení vlády o míře vyučovací povinnosti Asistent pedagoga / Náplň práce asistenta pedagoga Novela určuje míru přímé pedagogické práce i u pozice asistenta pedagoga.
Obrazové karty k tisku (česká ABC) Čeština jako druhý jazyk / Mluvení Soubor obrazových karet určený pro začátečníky. Jedná se o karty s českou ABC, slovní zásobou a s obrázky. Lze na nich procvičovat čtení, otázky a odpovědi. Kompletní materiál najdete na stránce Karty písmen k tisku.
Odpověď MŠMT k doporučování uzpůsobení konání MZ Nejednou se na nás obrátila PPP, která řešila možnosti doporučování uzpůsobení konání maturitní zkoušky pro žáky s OMJ, kteří byli vzděláváni s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. nebo 3. stupně. Ačkoliv nám MŠMT v roce 2018 na otázku doporučování...
Opatření obecné povahy Závěrečné zkoušky 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy MSMT-34587/2022-3 úpravu podmínek konání závěrečné zkoušky v roce 2023 pro žáky z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých...
Osobní zkušenost pedagoga a interkulturní senzitivita Zapojení do výuky a materiály / Osobní zkušenost a interkulturní senzitivita Kompletní nezkrácený článek Osobní zkušenost pedagoga a interkulturní senzitivita vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi Střední školy / OSV V této příručce se dočtete, jak včlenit témata OSV do výuky, naleznete zde ale i praktické ukázky spojení OSV s dalšími předměty.
OSV jako součást vzdělávacího obsahu Výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ - diplomová práce Střední školy / OSV Diplomová práce zabývající se OSV jako součástí výuky na 2. stupni ZŠ v rámci Výchovy k občanství.
OSV metodický materiál ZŠ a MŠ Brno, Křenová Střední školy / OSV Tento metodický materiál poskytuje širokou paletu aktivit do Osobnostní a sociální výchovy včetně dokumentace jejich průběhu a výsledku. Jde o písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi realizovaný ZŠ a MŠ Brno, Křenová v letech 2012-2015. Více...
Otevírání školy - 10 principů inkluze Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Možnosti a příklady práce se sociálně a kulturně znevýhodněnými dětmi. Příručka popisuje deset principů, které vedou ke zlepšení vzdělávacích příležitostí sociálně a kulturně znevýhodněných žáků, s konkrétními příklady jejich aplikace v českých a...
Play it Fair! Adaptace a klima školy / Klima školy Human Rights Education Toolkit for Children. Brožurka shrnuje aktivity zaměřující se na lidská práva, na boj proti diskriminaci a na smírné řešení konfliktů během neformálního vzdělávání dětí. Vhodné k využití i při problematických momentech ve třídě či...
Počty cizinců na školách 2016/2017 Děti s OMJ / Počty cizinců na školách Zde najdete podrobnější analýzu počtu cizinců na českých školách ve školním roce 2016/2017. Zdroj: STATISTICKÁ ROČENKA ŠKOLSTVÍ – VÝKONOVÉ UKAZATELE 2016/17 na stránce http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-...
Podpora vzdělávání dětí a žáků s OMJ v souladu s novelou legislativy platnou od 1. 9. 2016 Co přináší novela školského zákona a prováděcí předpis k §16 ve vzdělání dětí a žáků s OMJ? Připravili jsme shrnutí nejdůležitějších změn.
Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV MOREE, D. & BITTL, K-H. (2008). Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám. Nurnberg: Europa_Direkt, FBF, Ei-CCC, Bruecke/Most Stiftung a Institut PONTES. Kniha nabízí sociálně pedagogický přístup pro práci s hodnotami a hodnotovými orientacemi...
Postup školy - novinky 2016 Zdroje a inspirace / Novela ŠZ 2016 Nejste si jistí, na jako podporu má nárok žák s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ) na ZŠ s příchodem novely školského zákona? Chtěli byste žáky podpořit a nevíte, jaké kroky je třeba podniknout? Vytvořili jsme stručný manuál, který vám pomůže odpovědět na...
Práce s třídním kolektivem - metodika Střední školy / Integrace do kolektivu Publikace se věnuje metodice komunitního kruhu, která se zaměřuje na posilování dobrých vztahů, pocitu soudržnosti, sounáležitosti a přijetí každého žáka ve třídě. Obsahuje ukázku vedení kruhu a ukazuje, v jakých případech je vhodné metodu použít. V textu...
Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání Střední školy / Člověk a společnost Jde o dva soubory pracovních listů, které učitelům poskytují další metodickou podporu snaze vytvořit co nejvíce vstřícné prostředí umožňující vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory. Pracovní listy se soustředí na práci s kolektivem...
Pracovní list 1 - systém českých hlásek Čeština jako druhý jazyk / Mluvení PL zaměřený na českou fonetiku
Pracovní list 10 - oblečení Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 2 - bydlení Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 3 - škola Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 4 - počasí Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 5 - míry a váhy Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 6 - čas Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 7 - zvířata 1, 2 Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 8 - lidské tělo 1, 2 Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.