+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Význam vzdělávání v procesu integrace muslimů v české republice Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost
Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných - případ SIM ( Středisek integrace menšin) Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí je v české edukační teorii a praxi opakovaně diskutovaným problémem. Myšlenka, že je to právě škola a výchova, která dokáže překonávat sociokulturní handicapy, není rozhodně nová. V každé době však...
Vzdělávací systémy v zemích původu dětí cizinců Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Informace o vzdělávání ve Vietnamu, Ukrajině, Mongolsku a Číně by měly pedagogům sloužit jako inspirace pro hledání cest vedoucích k rozvoji žáků cizinců a k porozumění jejich situaci. Pro IPPP zpracovalo středočeské Středisko pro integraci menšin.
Vzděláváme děti s odlišným mateřským jazykem Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Publikace vznikla jako sborník příspěvků z Mezinárodní pedagogické konference Vzděláváme děti s odlišným mateřským jazykem, kterou ve dnech 5. a 6. října 2019 pořádala v Praze obecně prospěšná společnost Osvětová beseda.
Vzdělávání dětí cizinců v předškolním věku Mateřské školy / Dvojjazyčné děti v MŠ Powerpointová prezentace, která vznikla na základě semináře pro pedagogy MŠ, realizovaného 10. 12. 2010 sdružením META v rámci projektu Vzdělávací program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci financovaného za podpory podpory...
Vzdělávání o interkulturním setkávání Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Tento text vznikl přeskupením, výrazným přepracováním a novým doplněním výchozích článků autora Kocourek, J.: O čem je multikulturní výchova… v publikaci Šišková, T. (ed.) 2008: Výchova k toleranci a proti rasismu (2. vydání), Portál a Kocourek, J.: Co...
Žáci s OMJ v českých školách Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Publikace vznikala s cílem podpořit pedagogické pracovníky při práci s žáky, kteří přicházejí do českého školního prostředí ze zahraničí nebo vyrůstali v České republice, přesto však jejich mateřským jazykem není čeština. Publikace je určena všem...
Začínáme učit češtinu pro děti‑cizince Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Příručka Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk) navazuje na příručku Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk) publikovanou v roce 2013. Obě příručky jsou určeny především lektorkám a lektorům, kteří momentálně vyučují...
Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Příručka pro lektorky a lektory navazuje na předchozí dvě metodické příručky, ve kterých byla pozornost věnována dětem mladšího školního věku a předškolákům.
Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku a v zemích V4 Publikace „Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku“ a komparativní v rámci V4 vydává Člověk v tísni společně s partnery ze SK (Marginal), HU (Menedék), a PL (IPA). Zpráva obsahuje: Základní data k mezinárodní ochraně a žadatelům o azyl...
Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením Asistent pedagoga / Financování asistenta Publikace vydaná Institutem pedagogicko-psychologického poradenství shrnuje základní informace k funkci asistenta pedagoga pro zdravotně postižené žáky, některé však platí i pro asistenta pro žáky se sociálním znevýhodněním. Vzhledem k dalším novelizacím...
Základy interkulturního soužití Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Ucelený pohled na témata, která jsou důležitá pro zvládání situací setkání lidí z různých kultur. Kultura je zde pojatá velmi prakticky jako fenomén, který ovlivňuje naše běžné každodenní fungování a který zasahuje do mnoha různých interakcí. Autorka...
Žákovský průvodce maturitní zkouškou (podzim 2018) Střední školy / Maturita z ČJL CERMAT vydal k podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2018 žákovského průvodce, který odpoví na důležité organizační otázky, jež maturitu doprovázejí. Naleznete v něm důležité informace a doporučení týkající se vlastních zkoušek, jejich hodnocení,...
Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Střední školy / Integrace do kolektivu Příručka obsahuje tipy na adaptační hry, které slouží k rozvoji přátelství ve třídě a posilování důvěry mezi žáky. Metodika je zaměřená na prevenci rizikového chování, nicméně adaptační hry lze využít také například při začleňování žáků se znevýhodněním...
Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu Komunikace s rodiči / Jak komunikovat s rodiči? Tato metodická příručka má za úkol seznámit čtenáře s prací v třídách pro jazykovou přípravu a podělit se o 10 let zkušeností s výukou dětí cizinců. Je pomocným materiálem pro učitele a pokusem o náhled do problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka v...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.