+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Uzpůsobení přijímacích zkoušek
Úvod do pedagogické diagnostiky. Základní školy / Pedagogická diagnostika
Úvod do pedagogické diagnostiky Pedagogická diagnostika jako proces, metody a techniky.
Úspěšnost žáků s OMJ u maturitní zkoušky z ČJL Na základě poptaných dat z CERMAT přinášíme shrnutí úspěšnosti žáků, kteří si zažádali o úpravy dle § 20 odst. 4 školského zákona (v posledních 8 letech studovali alespoň 4 roky v zahraničí), u maturitní zkoušky z ČJL.
Uprchlíkem v Česku Zdroje a inspirace / Azylant Azylová politika, žadatelé o azyl, děti jako uprchlíci...
Ukazatel inkluze Střední školy / Integrace do kolektivu Ukazatel inkluze je publikace, jejímž cílem je podpora inkluzivního rozvoje škol. Jde o komplexní materiál, který vám pomůže hledat směr rozvoje vaší vlastní organizace a vašeho prostředí.
Učíte studenty z arabských zemí? Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek pochází ze setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Diplomová práce s ukázkami PL.
The distinctiveness of EAL: a Cross-curriculum discipline Děti s OMJ / Model typů úkolů Příručka pro učitele v AJ ukazující specifika výuky žáků, pro něž je angličtina druhý/cizí jazyk.
Teoretická východiska multikulturní výchovy Zapojení do výuky a materiály / Teoretická východiska MKV Kompletní nezkrácený článek Teoretická východiska MKV vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
Tematická zpráva ČŠI Zdroje a inspirace / Azylant Materiál mapující na situaci ve vzdělávání cizinců – žadatelů o azyl v základních školách v letech 2003/2004.
Teaching controversial issues – developing effective training for teachers and school leaders Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Doporučení Evropské komise jak s žáky diskutovat kontroverzní témata najdete na http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/teaching-controversial-issues-developing-effective-training-for-teachers-and-school-leaders. Ke stažení i níže.
Steve Goodman, Ph.D. - Positive Behavior Intervention and Support Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Přednáška Steva Goodmana, ve které představuje výzkumně ověřený koncept prevence a intervence zaměřený na problémové chování žáků Positive Behavior Intervention and Support (PBIS). Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení...
Steve Goodman, Ph.D. - Na radost z učení a zážitek z úspěchu má ve škole právo každé dítě Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Na radost z učení a zážitek z úspěchu má právo každý. Krátký rozhovor se Stevem Goodmanem, ředitelem Michigan’s Integrated Behavior and Learning Support Initiative a specialistou na podporu pozitivního chování žáků.
Standard práce asistenta pedagoga Asistent pedagoga / Financování asistenta Publikace vznikla díky projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
Spolupráce s asistentem pedagoga Asistent pedagoga / Spolupráce učitele a asistenta Publikace je věnována vymezení a popisu práce asistenta pedagoga, asistujícího zejména dítěti s postižením. Spoluprací se zde míní vztah mezi asistentem a dítětem. V příručce nechybí příklady z praxe, kde jsou popsány zkušenosti asistentů s výukou...
Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka u žáků mladšího školního věku (diplomová práce) Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Práce je věnována tématu výuky češtiny jako cizího jazyka (ČCJ) u žáků mladšího školního věku. V teoretické části je pojednáno o specifických vlastnostech cílové skupiny a o didaktických zásadách výuky cizím jazykům. Jsou zde popsána specifika...
Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území ČR Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Cílem studie bylo mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí ve vybraných krajích České republiky. Výsledky šetření pak byly obohaceny o navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení procesu integrace...
Soužití s uprchlíky? Žádný ideál, ale lepší se to Zdroje a inspirace / Žadatel o mezinárodní ochranu Článek o kosteleckém pobytovém středisku určeném žadatelům o mezinárodní ochranu.
Sociokulturní aspekty při výuce japonských studentů Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek pochází ze setkání/sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Skupinová práce - minimetodika VUP Zdroje a inspirace / Principy skupinové práce rozvíjející jazyk Předložená minimetodika ke skupinové práci vychází ze zkušeností pedagogů, z Metodického portálu http://www.rvp.cz a z dalších odborných pramenů.
Skupinová a kooperativní výuka v jazykovém vyučování na 1. stupni základní školy Asistent pedagoga / Práce v menších skupinách Diplomová práce Tato diplomová práce se zabývá problematikou skupinové a kooperativní práce využívané v hodinách českého jazyka,v jazykovém vyučování. Po počáteční teoretické části,ve které jsou shrnuty základní teoretické poznatky o skupinové a...
Školský zákon Školský zákon ve znění účinném od 1. 7. 2023.
Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním Asistent pedagoga / Praxe v EU Brožura shrnuje zkušenosti s přístupem k inkluzi v Norsku, Finsku, Švédsku a Dánsku, inspiruje a srovnává se situací v ČR.
Signální gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka Čeština jako druhý jazyk - rušené / Čeština jako druhý jazyk - rušené Hlavním cílem diplomové práce je představit pojetí signální gramatiky a na základě analýzy prostředků signální gramatiky v učebnicích češtiny pro cizince zjistit, zda jsou tyto prostředky při prezentaci gramatiky využívány a jakým způsobem.
S vietnamskými dětmi na českých školách Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Kniha obsahuje základní informace o vietnamské kultuře a o změně kulturní identity Vietnamců v ČR, a shrnuje nejdůležitější poznatky a zkušenosti získané při pedagogické práci s vietnamskými dětmi.
Reflexe migračních teorií Děti s OMJ / O migraci

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.