+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Úprava rozvrhu


Součástí VP je i organizační zajištění výuky. To znamená, že v případě žáka cizince, který má počáteční jazykovou bariéru, je možné upravit rozvrh a posílit výuku ČJ tím, že žák(yně) kromě ČJ ve své kmenové třídě navštěvuje také hodiny češtiny v nižších ročnících nebo doučování ČJ místo některých vyučovacích předmětů své kmenové třídy.

Žák cizinec si tak může intenzivněji osvojit český jazyk, zvláště pro větší názornost výuky českého jazyka v nižších ročnících ZŠ. Přesto ani takto posílené hodiny ČJ nejsou samy o sobě spásonosné. Je důležité si uvědomit, že vyučovací hodiny českého jazyka jsou koncipované naprosto odlišně k potřebám žáka, pro nějž je čeština cizím jazykem. Zásady ČJCJ jsou popsány v sekci Čeština jako druhý jazyk. Proto je pro posílení komunikačních dovedností vhodnější zajistit žákům cizincům individuální doučování češtiny, případně kurz češtiny pro cizince.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.