+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Buddy program


1. Co je Buddy program?

Buddy (z angl.) znamená kamarád, kámoš, parťák. Obecně jde o neformální kamarádský vztah dvou žáků, z nichž jeden je zkušenější a na škole se již orientuje (buddy), zatímco ten druhý přichází na školu nově, zatím se tam moc nevyzná a teprve hledá své místo ve škole/ve třídě.

Naším cílem je skrze Buddy program usnadnit nově příchozím žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) příchod na střední školu a pomoci jim s adaptací a orientací v dané škole, s integrací do školního či třídního kolektivu, přispět k jejich úspěšnému zvládání školních povinností, porozumění učivu, a zabránit tak nedostatečnému prospěchu a předčasnému odchodu žáků ze vzdělávání. Žák s OMJ tak má ve svém buddym parťáka ve škole, ale i mimo ni.

2. Funguje už někde v praxi?

Podpora dětí/žáků/studentů buddy kamarádem, nebo také patronem, či mentorem funguje v různých formách po celém světě, ale i v ČR. Komplexní program podpory zahraničních studentů při studiu na střední škole má zpracován např. Cambridge High School na Novém Zélandu (na jejich webu ke stažení průvodce pro buddy).

V českém prostředí takový program využívají zejména vysoké školy v souvislosti s výměnnými studijními pobyty Erasmus (např. ESN Hradec Králové, ESN VŠE Praha nebo Univerzita Karlova Praha). Praktickou příručku pro mentory Mentorna lze najít také na stránkách Domu zahraniční spolupráce, jenž má s mentoringem zkušenosti.

Na principu hledání patronů (nejen) pro žáky s OMJ funguje také podpora Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích, kde takto podporují nově příchozí studenty již dlouhá léta. O jejich podpoře nejen formou patronů se můžete dočíst v článku dobré praxe Gymnázia J. Blahoslava.

Program podpory vrstevnické podpory nově také začíná fungovat na Slovensku. Slovenský Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) myšlenku buddy programu rozšiřuje do povědomí škol po celé zemi, a to zejména jako reakci na příchod velkého množství dětí z válkou zasažené Ukrajiny. Odborníci z NIVAMu připravili pro školy množství metodických materiálů včetně plakátů v ukrajinštině zdarma ke stažení.

Mimo prostředí školy pak existují organizace, které nabízí podporu mentorem/patronem/buddym dětem a mládeži v různých životních situacích. Jsou to např. LATA, HESTIA, dále CIC Praha nebo NESEHNUTÍ Brno, jejichž dobrovolníci v rámci mentoringu podporují děti s OMJ také formou doučování češtiny.

Naší vizí je propojit tyto příklady dobré praxe v rámci středních škol, kde jsou buddy se žáky s OMJ v bližším kontaktu a kde jim pomohou pomoci jak se zvládáním nové školy v novém prostředí, tak s běžným životem za zdmi školy.

3. Pro koho je Buddy program určen?

Pro jakoukoliv školu, která cítí potřebu propojit žáky s OMJ se spolužáky, a tak jim pomoci v začlenění do školy, třídy. V rámci školy je pak program určen primárně pro žáky s OMJ (či jinými speciálními potřebami), kteří přicházejí do školy nově.

Buddy parťák může být z vyššího ročníku, ale i ze stejné třídy jako žák s OMJ, měl by se však dobře orientovat v dané škole. Pro žáky s OMJ je přínosné mít buddyho-rodilého mluvčího, s nímž si bude přirozeně zdokonalovat komunikační češtinu. Pro začátečníky lze naopak využít žáka se stejným rodným jazykem (pokud ve škole je), zajistí to dostatečné porozumění v rodném jazyce, ale také důležitý pocit bezpečí a přijetí. Propojení dvojic v rámci Buddy programu by mělo být vždy založené na dobrovolnosti obou stran.

4. V čem Buddy program pomáhá?

Účast v Buddy programu je obohacující pro obě strany, a jak buddy, tak žák s OMJ se díky němu mohou rozvíjet po všech stránkách - např. každý se naučí něco nového, nebo se zdokonalí v něčem, co umí, najdou si nové přátele a tráví svůj volný čas aktivně a plnohodnotně, přičemž může jít nejen o pomoc se školou, ale především o společně smysluplně strávený volný čas na procházkách, výletech, výstavách, při sportu, hraní her apod.

Žákům s OMJ propojení s buddym přináší:

 • usnadnění přechodu do nové země a nové školy
 • pomoc, aby se cítili dobře ve škole i v ČR
 • seznámení s novými lidmi
 • někoho, na koho se mohou spolehnout a komu se mohou svěřit
 • možnost se zeptat vrstevníka na cokoliv, čemu ve škole i mimo školu nerozumí
 • rozšíření obzorů a možností, jak trávit volný čas v daném městě
 • pocit přijetí, bezpečí, sounáležitosti

5. Jak Buddy program zavést v naší škole?

Aby propojení dvojic fungovalo, je nutné mít ve škole určenou osobu (koordinátora), která bude mít Buddy program na starosti. Důležité je, aby měl takový člověk přehled o studentech školy, ideálně by mělo jít o někoho, kdo pečuje o žáky s OMJ na škole (např. výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence, koordinátor inkluze…).

V praxi středních škol v ČR se zatím ukázalo, že je nejpřínosnější individuální propojování dvojic. Koordinátor Buddy programu individuálně vytipuje žáky s OMJ, pro které by mohl být buddy užitečný, a nabídne jim zapojení (např. formou letáku, viz materiály níže). K danému žákovi s OMJ pak vytipuje možného buddyho, který by mu mohl být blízký a který by mohl mít zájem o tuto dobrovolnickou činnost. Pokud oba souhlasí, lze uspořádat společnou seznamovací schůzku, kde se domluví forma a frekvence setkávání, předají se kontakty. Vše by mělo být na dohodě obou zapojených žáků, koordinátor je zde spíše v roli moderátora.

Koordinátor Buddy programu je důležitou osobou pro oba žáky z dvojice. Monitoruje, jak na tom dvojice jsou, je pro ně k dispozici. Je také důležité, aby buddy věděl, že nemusí vše řešit sám a může kdykoliv koordinátora požádat o pomoc (např. v případě psychických, rodinných či dalších potíží propojeného kamaráda).

Pokud je ve škole větší počet nových žáků s OMJ (případně škola chce buddyho zprostředkovat např. všem nastupujícím prvákům), je možné Buddy program nabízet plošně. A to formou workshopů, dotazníků, společných schůzek apod. K tomu lze využít materiály níže, případně další konzultaci s námi.

Ať už v Buddy programu funguje jakýkoliv počet dvojic, vždy je třeba se také se zapojenými žáky pravidelně setkávat a vyhodnocovat nejen jejich dosavadní kontakt, ale i potřeby. Buddy je pro žáka s OMJ nejdůležitější v prvních dnech a měsících na nové škole. Postupem času ale taková potřeba může vymizet. Vztah dvojic tak nemusí trvat více než 1 školní rok.

BUDDY PROGRAM může v počátku znamenat třeba jen propojení jedné dvojice studentů. Cílem je propojovat studenty s OMJ, kteří jsou ve škole noví, se stávajícími/zkušenějšími studenty školy a být jim ku pomoci.

TIP! Nikdo z žáků s OMJ neprojevil zájem o buddyho, ale máte ve škole starší žáky, kteří by se buddym chtěli stát? Můžete o nich informovat např. na školní nástěnce. Po dohodě s buddym můžete na nástěnce zveřejnit jeho jméno, třídu a třeba fotku, aby jej mohli noví žáci kontaktovat sami.

6. Co když jsou zavřené školy a probíhá online výuka?

Uzavření škol a online výuka mnoho žáků úplně izoluje a odstřihne od kontaktu s ostatními. Ze zkušeností s březnovým uzavřením škol víme, že někteří žáci s OMJ nemají kamarády, na něž se při uzavření škol mohou obrátit, případně se bojí kontakt sami začít. Žáci s OMJ ztrácí s češtinou přímé spojení, zejména na komunikační úrovni. Buddy může být v takové situaci třeba i jediným kontaktem s běžnou češtinou, nebo dokonce jediným kontaktem s vrstevníkem v ČR. Je proto nutné takové spojení podporovat a podněcovat.

Pokud byly dvojice napárované již před uzavřením škol, měl by koordinátor dvojice motivovat ke společným aktivitám, jež se dají provádět i na dálku.

Např.:

 • Videohovor nebo telefonát: Volejte si – telefonem, přes Skype, WhatsApp, Zoom… Zjistěte, jak se ten druhý má, co doma dělá a co mu chybí nejvíc.
 • Pište si: Přes zprávy, e-maily, Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat… Napište si klidně každý den, co je nového.
 • Zajímejte se: Ptejte se, jak se má, co dělá, jak mu jdou úkoly, jestli se byl už nadýchat čerstvého vzduchu, nebo co říká na vaši novou selfie :) Poznejte se vzájemně, ptejte se, jaká je jeho oblíbená barva, jídlo, hudba atd. Naučte se pár slov nebo vět v rodném jazyce vašeho kamaráda. Nečekejte, až se ozve sám, buďte iniciativní.
 • Hry online: Zahrajte si proti sobě nějakou online hru (např. slovní fotbal, prší, dámu, horolezce na https://www.duelovky.cz/tags/live, nebo další hry přes mobil)
 • Hry s tužkou a papírem: Při video/hovoru můžete hrát hry jako – lodě, „město-jméno“ (klidně si upravte kategorie, místo města si dejte třeba jídlo/potraviny), hádej, kdo jsem (myslím si věc, dávej mi otázky, já budu odpovídat ano-ne), diktát obrázku (budu ti říkat, co máš malovat, pak se podíváme na výsledek) a mnoho dalších.
 • Inspirujte se vzájemně: Tvoříte doma něco? Píšete knihu, kreslíte komiks? Cvičíte či sportujete? Nebo znáte super seriál nebo film, který byste doporučili? Sdílejte tyto svoje záliby a bavte se o nich. Zkuste jednou něco nového, co vám doporučí kamarád.
 • Doučování a společné úkoly: Nepotřebuje váš kamarád pomoc s úkolem? Rozumí zadání, ví, co má dělat? Buďte mu přítelem na telefonu, když pracuje na vlastních úkolech, a podpořte ho, aby je zvládnul dokončit.
 • Zůstaňte v kontaktu a bavte se :) Můžete tím hodně pomoct

Stáhněte si leták s uvedenými tipy pro studenty v době distanční výuky v pdf.

Pokud jste dvojice nestihli napárovat před uzavřením škol, ale víte o někom, kdo by buddyho mohl potřebovat, individuálně kontaktujte žáka s OMJ a také vybraného buddyho s nabídkou propojení. Pokud oba souhlasí, můžete buď předat vzájemné kontakty, nebo uspořádat online video schůzku ve třech, odkud po seznámení odejdete. Domluvte se s žáky, co jim bude příjemnější.

Po propojení dvojici navrhněte tipy na aktivity (viz výše), monitorujte jejich vzájemný vztah, doporučte buddymu intenzivnější spojení s žákem s OMJ různými formami (nejspíš bude muset spojení často iniciovat sám).

TIP! Chcete-li podnítit komunikaci mezi sebou u více žáků, můžete třídě jako úkol zadat zpracování interview/rozhovoru s mladším/starším žákem Vaší školy. Může jít o audio výstup nebo slohovou práci.

7. Kontaktujte nás!

Zajímá Vás více o Buddy programu nebo naše zážitky ze zkoušení jeho zavádění? Chcete se sami podělit o Vaše zkušenosti s propojováním dvojic? Chcete společně vymyslet co nejlepší postup pro Vaši konkrétní školu? Zajímal by Vás workshop k zavádění Buddy programu do škol? Napište nám na e-mail: jiroutova@meta-ops.cz. Sbíráme příklady fungujících dvojic, rozšiřujeme povědomí o důležitosti takové podpory. Pomozte nám :)

8. Stáhněte si materiály k zavedení Buddy programu na Vaší škole:

Materiály lze stáhnout jednotlivě, nebo vcelku ve formátu rar.

Další inspirativní materiály (mj. vycházející a rozvíjející těch našich) najdete ve slovenštině na stránkách Národného inštitútu vzdelávania a mládeže SK - Program rovesníckej podpory.

Přejeme hodně štěstí!

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.