+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kurzy pro učitele


Více o češtině jako cizím/druhém jazyku, o tom, jak ho učit a jak připravovat materiály, se můžete dozvědět na několika kurzech:

META, o.p.s. nabízí různé formy seminářů pro učitele zaměřených na začleňování a vzdělávání vícejazyčných dětí a žáků na MŠ, ZŠ, SŠ.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA" (Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ)
Dozvíte se o podmínkách vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, o češtině, jak ji vidí a učí se ji nerodilí mluvčí, plánování a realizaci výuky češtiny jako druhého jazyka, o metodách výuky, tématech a různých dovednostech. Naučíte se organizovat kurz češtiny a také propojit češtinu jako druhý jazyk se vzdělávacím obsahem ostatních předmětů, pracovat s dostupnými výukovými materiály a učebnicemi. V neposlední řadě získáte cenné informace o průniku češtiny jako druhého jazyka a speciálního vzdělávání.
VÍCE O KURZU: 2. běh vzdělávacího programu "VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA" (Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ)
Pro více informací můžete napsat na e-mail vzdelavani@meta-ops.cz nebo si přečíst popis programu. CÍL KURZU: Dozvíte se více o podmínkách vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v ČR, o češtině, jak se jí učí a jak ji vidí nerodilí mluvčí. Dostanete praktické tipy k plánování a realizaci výuky češtiny jako druhého jazyka, k metodám výuky, k tématům a různým lektorským dovednostem. Naučíte se organizovat kurz češtiny a také propojit češtinu jako druhý jazyk se vzdělávacím obsahem, pracovat s dostupnými výukovými materiály a učebnicemi. V neposlední řadě získáte cenné informace o průniku češtiny jako druhého jazyka a speciálního vzdělávání.
Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ i SŠ z Prahy nabízíme v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 zdarma workshopy na různá témata spojená s výukou češtiny jako druhého jazyka. Vyberte si z aktuální nabídky.
Pedagogickým pracovníkům nabízíme v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 zdarma setkání platforem: Učitelská káva s ČDJ (Platforma vyučujících ČDJ). Jedná se o neformální otevřenou skupinu pro vyučující ČDJ, kteří působí ve škole v Praze (MŠ/ZŠ/SŠ). Vyberte si z aktuální nabídky.


Kurzy ostatních organizací a institucí

Aktualizované informace o jednotlivých kurzech naleznete na webových stránkách jednotlivých institucí.

Centrum pro intergraci cizinců vypisuje rekvalifikační kurz lektorských dovedností pro lektory češtiny pro cizince. Kurz probíhá částečně prezenčně a online, součástí je praxe účastníků. CIC dále nabízí workshopy pro lektory a semináře v rámci DVPP.

Ústav jazykové a odborné přípravy UK nabízí dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, který začíná vždy na podzim (je určen učitelům dospělých, ale i dětí). ÚJOP rovněž organizuje krátkodobější metodické kurzy pro učitele.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) pořádá kromě pravidelných setkání s workshopy také cykly školení pro začínající i pokročilé učitele češtiny jako cizího jazyka.

Na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace UK můžete studovat navazující magisterský program Učitelství češtiny jako cizího jazyka.

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se můžete přihlásit na obor Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem, který nabízí Katedra českého jazyka a literatury.

Přípravou učitelů na vzdělávání žáků cizinců se zabývala také Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem v rámci projektu Čeština pro žáky-cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ a Technická univerzita v Liberci.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.