+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Materiály pro výuku ČDJ


V této části můžete libovolně a zdarma stahovat materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka.

Materiály k tématům Kurikula ČDJ - výukové materiály podle témat vycházející ze Vzdělávacího obsahu ČDJ

Pracovní listy pro nečtenáře - materiály vytvořené pro děti předškolního věku, rozděleny dle témat i gramatických jevů

Materiály pro pokročilé - pracovní listy a výukové materiály pro ty žáky, kteří jsou v jazyce již pokročilejší

Pracovní listy - gramatika - pracovní listy zaměřené vždy na konkrétní gramatický jev z pohledu ČDJ

Práce s knihou - pracovní listy, materiály a inspirace do čtenářských dílen, hodin literatury i na samostatné čtení dětí

Interaktivní tabule - výukové materiály na interaktivní tabuli zaměřené na jednotlivá témata s gramatikou

Hry a pomůcky - souhrn ověřených her a pomůcek, které můžete použít na lekci češtiny jako druhého jazyka

Univerzální aktivity - databáze univerzálních aktivit pro různé jazykové úrovně

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.