+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Univerzální aktivity


Zde najdete databázi UNIVERZÁLNÍCH AKTIVIT pro různou jazykovou úroveň do kurzů češtiny jako druhého/cizího jazyka, ale i do běžné třídy. Aktivity jsou využitelné v úvodních/závěrečných fázích lekce, jako motivace do nového tématu, vhodné k opakování, použitelné na procvičení slovní zásoby, dialogů i gramatiky - podle toho, jaký konkrétní obsah do nich dosadíte.

K některým nepotřebujete žádné pomůcky, jiné vyžadují přípravu kartiček s obrázky k danému tématu (můžete je připravovat se žáky), popř. přípravu reálných předmětů.

Inspirací pro další aktivity mohou být dětské hry a také metody a učebnice výuky cizích jazyků (aj, nj...). V seznamu učebnic a učebních materiálů pro výuku ČDJ také naleznete odkazy na knihy s tématem her a aktivit do hodin.

Mluvení:
Cesta tmou
Hádej, kdo to je
Chodička dialogy
Chodička obrázky
Jména a slova aneb Andělská Anděla
Kimovka
Kruh otázek
Míček
Na co myslíš?
Najdi 5 rozdílů
O co jde a co tam nepatří?
Obracečka
Ochutnávačka
Pexeso
Pistolníci
Pohádka
Poznej svých 5 smyslů
Přijela tetička z Číny
Rozhovor
Tichá pošta
Tleskačka

Psaní:
Diktát s abecedou
Kimovka
Křížovka

Čtení:
Kruh otázek
O co jde a co tam nepatří?
Obracečka
Pohádka

Poslech:
Bingo
Cesta tmou
Diktát s abecedou
Chňapačka
Pohádka
Reaguj, když slyšíš...
Rozhovor

Lexikum:
Barevná čísla
Bingo
Chňapačka
Jména a slova aneb Andělská Anděla
Kimovka
Křížovka
Míček
Najdi 5 rozdílů
O co jde a co tam nepatří?
Ochutnávačka
Pexeso
Pistolníci
Poznej svých 5 smyslů
Předměty v místnosti
Přijela tetička z Číny
Skládání kartiček
Šibenice
Šifra v abecedě
Tleskačka

Abeceda:
Diktát s abecedou
Jména a slova aneb Andělská Anděla
Předměty v místnosti
Šibenice
Šifra v abecedě

Popis: Hádej, kdo to je
Na co myslíš?
Najdi 5 rozdílů
Ochutnávačka
Poznej svých 5 smyslů

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.