+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Check-list podpory SŠ


Aby byli žáci s OMJ na střední škole úspěšní, potřebují specifickou podporu nás - jejich učitelů a školy, ale i rodiny a blízkého okolí.

Co můžeme v rámci školy udělat my, aby se žáci s OMJ cítili dobře, měli možnost rozvíjet svůj potenciál a začlenit se do kolektivu a společnosti stejně jako jejich spolužáci?

Přinášíme Vám souhrn nástrojů, kterými lze středoškoláky s OMJ podporovat:

CHECK-LIST Podporujeme středoškoláky OMJ

Check-list, tedy odškrtávací seznam, může sloužit jako sebehodnotící nástroj pro školu, zda podporuje žáky s OMJ dostatečně (odškrtnutím toho, co ve škole již zajišťujeme). Lze jej také využít jako inspiraci pro další možnou podporu žáků s OMJ, tedy: „co dalšího můžeme udělat, abychom žáka s OMJ podpořili.“ Lze jej samozřejmě využít také v situaci, kdy s podporou těchto žáků teprve začínáme a hledáme možnosti, jak je ve studiu podpořit.

Check-list je rozdělen do 4 tematických celků, které jsou vzájemně propojené a stejně důležité. Skutečná podpora žáků s OMJ funguje pouze, pokud se na ni nahlíží skrze tyto 4 pohledy současně.

A jak jednotlivé body seznamu naplnit? Pomoci mohou:

Splnění všech kroků v seznamu vyžaduje čas a není vždy možné jej splnit zcela a najednou. Představuje ovšem jakýsi ideál, k němuž lze směřovat.

Ať už podporujeme žáky s OMJ jakkoliv, je důležité si uvědomit, že

KAŽDÝ i malý KROK SE POČÍTÁ A POMÁHÁ.

A je v pořádku začít (stejně jako při chůzi) krok za krokem a postupně přidávat.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.