+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dvojjazyčný AP


Dvojjazyční asistenti pedagoga jsou v podstatě běžní asistenti pedagoga s tou výhodou, že ovládají další jazyk, v ideálním případě stejný jazyk jako žáci s OMJ ve třídě. Dvojjazyční asistenti jsou běžnou praxí například ve Velké Británii. Fungují zejména jako vícejazyčný zdroj pro učitele nebo pro výuku začátečníků, kterým poskytují velkou podporu. Zapojení dvojjazyčných asistentů se osvědčilo nejen při samotné pedagogické činnosti, ale i při podpoře žáků (a potažmo i jejich rodičů) v integračním procesu.

Infosheet pro školy
Informační leták prezentuje základní informace o pozici a činnosti dvojjazyčného asistenta pedagoga ve školách. Je určen pro vedení škol a pro pedagogické pracovníky.

Infosheet pro učitele a rodiče
Informační materiál v 12 jazykových verzích představuje roli dvojjazyčného asistenta pedagoga při podpoře dětí a žáků s OMJ a jejich učitelů. Je určen pedagogickým pracovníkům a jejich prostřednictvím rodičům dětí a žáků s OMJ.

Infosheety vznikly v rámci projektu projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Můžete se podívat na video medailonky: Dvojjazyční asistenti pedagoga -příběhy úspěšné integrace

 

Jak zapojit dvojjazyčné asistenty do výuky?

 

 

Videa vznikla v projektu Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

 

OPPPR Prague

 

Publikace k tématu

Hledá se dvojjazyčný asistent...(2014)
V rámci projektu Cizinci jako asistenti pedagogů jsme vytvořili materiál o zkušenostech dvojjazyčných asistentů na českých školách, kteří byli do projektu zapojeni. V knize je i množství doporučení, jak působení dvojjazyčného asistenta pedagoga ve škole zorganizovat.
Nejste na to sami! - Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách (2013)
Text shrnuje zkušenosti se zaváděním pozice asistenta pedagoga pro žáky s OMJ. Vznikl v rámci projektu Nejste na to sami!
Dvojjazyční asistenti pedagoga - příběhy úspěšné integrace (2016)
V rámci projektu Čekuj integraci! jsme vytvořili publikaci o 6 dvojjazyčných asistentech . Pět žen a jedna žena vypráví své životní příběhy, odkud pochází, co je přivedlo do České republiky i k tomu, aby se stali asistenty pedagoga, co jim tato profese přináší a jaké jsou jejich zkušenosti z českých škol.
Na téma spolupráce asistentů pedagoga a učitelů jsme v vytvořili praktický Manuál
Více se o publikacích dozvíte v části Metodické a výukové materiály.

 

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.