+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Fyzika


Fyzika je předmět již velice náročný na odborný jazyk, který je třeba žáky s odlišným mateřským jazykem naučit. Právě v tomto předmětu existuje řada abstraktních a nesnadných slov, s nimiž má problém nejeden žák. Je důležité si uvědomit, že pro pochopení látky ani zde nestačí se jen naučit slovní zásobu. Ve fyzice, stejně jako v jiných předmětech, jsou důležité pokusy a praktické ukázky.

K usnadnění prvních kroků vícejazyčného žáka, který zcela či téměř neovládá český jazyk v daném předmětu, využijte Soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ.

Výukové materiály ke stažení:

 1. Fyzikální veličiny
 2. Dynamika - Newtonovy zákony
 3. Pohyb těles
 4. Spotřeba vody
 5. Struktura a vlastnosti látek
 6. Objem, hustota a tlak, Archimedův a Pascalův zákon
 7. Elektřina kolem nás
 8. Fyzikální pole
 9. Optika
 10. Optika a zobrazování
 11. Optické zobrazování - čočky
 12. Mechanika tekutin
 13. Síla
 14. Rychlost

Pro práci s žáky s OMJ je možné při výuce fyziky také využít překladový slovníček pojmů z fyziky.

Další zajímavé odkazy najdete v sekci Další zdroje a inspirace.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.