+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková kreativita


Kognitivní strategie používané dětmi a tipy na výuku odpovídající na tyto strategie

Předškolní děti jsou velice vynalézavé, pokud jsou v prostředí, kterému nerozumí a kde se používá neznámý jazyk. V takovémto prostředí si vytvářejí kognitivní strategie, aby se mohly co nejvíce zapojit i v odlišném a novém jazykovém kontextu. Pokud budete z těchto strategií vycházet, můžete aktivně rozvíjet jejich jazykové znalosti. V odrážkách jsou tipy, jak na to:

Předpokládají, že to, co lidé říkají, je přímo spjato s danou situací nebo s tím, co oni nebo vy očekáváte.

  • Ujistěte se, že to co říkáte, skutečně odpovídá tomu, o čem mluvíte nebo co děláte.

Příklad: Pokud učitel drží v ruce velikonoční vajíčko a mluví při tom o Velikonocích, dítě s OMJ si může snadno myslet, že název pro vajíčko je Velikonoce.

Učí se a používají výrazy, kterým rozumí.

Příklad: „Já chci …. (džus, hračku, hrát si).“
„…, prosím." (džus, hračku, hrát si)

  • Používejte řeč a fráze, které jsou předvídatelné a opakovatelné.

Příklad: „Pojďme …. (číst, hrát, spát, jíst, uklízet).“
„Je čas na …(jídlo, spaní, jít domů)“

Maximálně využívají to, co se již naučily.

Příklad: Dítě se naučí slovo „pes“ a používá toto slovo jako obecné označení, dokud se nenaučí další rozlišovací slova jako třeba „štěně“, „vlčák“ nebo „Punťa“.

  • Akceptujte označení, které dítě používá, a doplňujte nový, rozvíjející popis.

Příklad: „Taky vidím toho psa. Jmenuje se Punťa.“

Pracují na velkých věcech, detaily nechávají na později. Spousta dětí předškoláků s OMJ vynechává předložky, spojky i přídavná jména a někdy dokonce i slovesa, aby vyjádřily, co potřebují.

Příklad:
Ano/Ne …. („Ano kniha.“ znamená „Chtěl(a) bych si číst.“
„Ne jídlo.“ znamená „Nemám hlad“.)

  • Vystupujte jako jazykový vzor, ale vyhýbejte se opravování dítěte při jeho pokusech vyjádřit se a komunikovat ve svém novém jazyce. Toto opravování by ho mohlo odradit od dalších pokusů.

Příklad:
Dítě: „Já ne chtít brambora.“
Učitel: „Dobře, už jsi dojedl brambory a víc už nechceš.“

Přeloženo a upraveno z: Cognitive Strategies Used by Child and Teaching Tips to Match These Strategies, WestEd, Center for Child and Family Studies & Funded by the California Department of Education.

Jako vhodný výukový materiál pro děti z mateřských škol doporučujeme učebnici a pracovní sešit DOMINO – Český jazyk pro malé cizince. Učebnice je určena především pro 1. třídy základní školy, nicméně ji můžete využít i při práci v mateřské škole. Užitečná je především díky názorným a poutavým obrázkům, díky poslechovému materiálu, který je využitelný pro všechny děti a díky způsobu vykládání gramatiky, kdy „učitel nikdy žákům nepředstavuje gramatický jev popisným způsobem, ale žáci si jej osvojují pomocí různých komunikačních aktivit“. K materiálu existuje i stručná a praktická metodika.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.