+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazykové hry


V listopadu 2022 proběhla sedmé setkání Platformy DAP tentokrát na téma jazykových her a jak pomáhat nejen nově příchozím dětem z Ukrajiny, ale i sobě samotným.

Jazykové hry jsou u dětí velice oblíbené, neboť děti nemají pocit drilu nebo memorování slovíček, ale zábavnou formou si trénují slovní zásobu a trénují paměť. Můžeme je zařazovat na začátku hodiny jako aktivaci k lekci, na konci hodiny jako relaxaci a fixaci učiva a nebo je můžete využívat v rámci přestávek/přechodů/školních výletů.

Jazykových her je celá řada, my si představili osvědčené tipy, které víme z praxe, že děti baví:

Slovní fotbal - V kruhu se říká řetězec slov podle toho, na jaké písmeno předchozí slovo končí, musí další účastník vymyslet slovo, aby na toto písmeno začínalo (příklad: nos - slon - nanuk - kytara - autobus…).

Pexeso - Hra založená na hledání stejných dvojic. Pokud děti neumí číst, používáme obrázky, pokud už číst umí, mohou být dvojice složené z obrázku a textu. Aby tato hra děti jazykově rozvíjela, dbejte na správnou výslovnost u otáčení dvojic. Děti by měly pojmenovávat, co vidí na obrázku, nebo přečíst slovo. Pokud najdou dvojici mohou trénovat množné číslo (např. dva psi, dvě auta…).

Hádej kdo/co - Vybereme hlavního hráče, který si bude myslet na věc, osobu nebo zvíře. Ostatní dávají takové otázky, aby hlavní hráč mohl odpovědět ANO nebo NE. (Např. Má čtyři nohy? Žije to v Africe?).

Šibenice/Sněhulák - Hlavní hráč zašifruje slovo a nakreslí čárkami počet písmen. Ostatní hráči říkají písmena a pokud se písmeno ve slově neobjevuje, kreslí hlavní hráč obrázek. Vzhledem k dnešní době není vhodné kreslit oběšeného panáčka, volíme proto jiné obrázky. Dopředu by děti měly vědět, jak hotový obrázek vypadá, aby poznaly, kdy hra končí.

Čelovka - Na čela dětí nalepíme slovo, které každý musí uhádnout tím, že se ptá na otázky, na které jde odpovědět pouze ANO nebo NE. Princip podobný hře: Hádej kdo.

Pantomima - Předvádění bez zvuku - děti hádají, co daný hráč předvádí. Mohou se hádat např. zvířata, povolání, sport…

Tik ťak bum - Dříve to byla oblíbená hra, kdy v kruhu hráčů putovala tikající bomba a ta se mohla poslat dalšímu hráči pouze pokud řekl správné slovíčko - například na téma: barvy, oblečení, jídlo. Pokud si hráč nemohl rychle vzpomenout, tikající bomba po čase vybuchne. Pro dnešní dobu není hra vhodná. Můžeme jí přejmenovat na sněhovou kouli.

Chňapačka - Na stůl se dají obrázky a učitel si jeden obrázek vybere a nahlas vysloví. Děti musí rychle obrázek najít a chňapnout po něm.

Bingo - Děti si nakreslí mřížku a mají za úkol do mřížky napsat slova, která se v lekci probírala (např. téma: rodina, školní pomůcky, bydlení…). Učitel potom losuje slova z naučené slovní zásoby a pokud dítě takové slovo ve svém bingu má napsané, může si jej škrtnout. Vyhrává ten, kdo má vyškrtaná slova ve sloupci nebo řadě.

Tichá pošta - Děti si v kruhu šeptají slovíčko tak, aby ho ostatní neslyšely - mělo by být stejné na začátku a na konci.

Poslední slovo - Karetní hra, která je podobná slovnímu fotbalu, ale používají se k tomu obrázky. Děti mají před sebou 5 karet s obrázky a hledají takové slovo, které začíná písmenem, na které předchozí slovo končilo.

Storycubes - Hra s kostkami, kde se tvoří příběh. Hra obsahuje 9 kostek, nicméně pro malé děti nebo začínající můžeme hrát s menším počtem kostek. Děti hodí kostkami a podle toho, co padlo za obrázky sestavují příběh. Ten lze poté i sepsat, pokud už děti umí psát.

Jméno, zvíře, město, věc - Na papír se předepíšou kategorie, které chceme, aby si děti procvičily (například: jídlo, oblečení, sport…). Poté se vybere písmeno, například “K” a každý musí napsat na toto písmeno danou kategorii - kobliha, kalhoty, karate. Počkáme pár minut, ať se děti zamyslí a napíšou svá slova a poté si je všichni dohromady řekneme. Pokud někdo má ojedinělé slovo, které nikdo jiný nevymyslel, dostane za něj každý hráč 10 bodů. Pokud i ostatní hráči mají stejné slovo, ohodnotí se počtem 5 bodů. A pokud se najde hráč, který jako jediný dokázal ve své kategorii najít slovo na dané písmeno, získá jako jediný 20 bodů.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.