+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Čeho se vyvarovat?


Čeho se vyvarovat při komunikaci s cizincem? Co způsobuje neporozumění?

Jaké mohou být jazykové překážky porozumění při komunikaci s někým, kdo umí špatně česky nebo neumí česky vůbec? Návod, jak tyto překážky zmírnit nebo odstranit, najdete v podkapitole co pomáhá porozumění.

Čeho se tedy vyvarovat:

  • příliš mnoho slov
  • složité a dlouhé konstrukce a složité tvary slov
  • imperativ (tvar rozkazovacího způsobu)
  • kondicionál (tvar podmiňovacího způsobu)
  • neurčité, nepřesné údaje
  • slovo příští, příště
  • zdvořilostní a hyperkorektní fráze, které odvádějí od podstaty věci (a kterým cizinec stejně nerozumí)

Příliš mnoho slov (jak na to)

Proč?

Když někdo neumí vůbec česky, vnímá sdělení v češtině především jako množství slov, kterým nerozumí. Musí si najít slova ve slovníku nebo vyhledat pomoc někoho, kdo mu text přeloží.

Když někdo umí jen trochu česky, vnímá sdělení v češtině jako shluk slov, z nichž některá zná a některým nerozumí. Musí si najít slova ve slovníku nebo vyhledat pomoc někoho, kdo mu text přeloží.

Čím více slov, tím menší šance, že jim bude ten, kdo moc neumí česky, rozumět.

Čím více slov, tím větší šance, že ten, kdo moc neumí česky, nepochopí sdělení.

Porozumění textu s příliš mnoha slovy může být obtížné i pro Čecha, který navíc rozumí významu všech slov – vyzkoušejte si to:

Co tím chtěl autor říci?

Doporučuje se, aby se reagovalo vždy s krajní uvážlivostí a opatrností na všechny viditelné i neviditelné ekologické faktory a vzal se v úvahu souhrn všech možných případů, než se přistoupí k aktivnímu, důsledky zatíženému jednání.

Řešení: Dvakrát měř, jednou řež.

Na stejné sdělení bylo v prvním případě použito 35 slov, v druhém případě 4 slova. Druhá verzi rozumíme snáze a napoprvé.

Složité a dlouhé konstrukce a složité tvary slov (jak na to)

Proč?

Těžko udržíme pozornost a jsme těžko schopni identifikovat všechny vztahy mezi slovy a větami, takže porozumění stojí mnoho úsilí a není vůbec jisté, že mu adresát vůbec porozumí

Porozumění textu se složitými konstrukcemi může být obtížné i pro Čecha, který navíc rozumí významu všech slov – vyzkoušejte si to:

Co tím chtěl autor říci?

Neuchopitelná kontinuita, v níž události nastávají zřejmě v nezměnitelném pořadí, se ve skutečnosti zdá být v sémantickém (významovém) ohledu rovnocenná platební jednotce, jež může být použita jako směnný ekvivalent pro jiné statky.

Řešení: Čas jsou peníze.

Imperativ - tvar rozkazovacího způsobu (jak na to)

Proč?:

Když slovo neznají, z tvaru těžko identifikují infinitiv a význam.

Kondicionál – tvar podmiňovacího způsobu (jak na to)

Proč?:

Zdvořilostní funkci nemusí chápat a identifikují především sloveso v minulém čase, z čehož může vzniknout velké nedorozumění – viz např. větu Nepřišel byste v pátek?, z níž může cizinec kvůli negativnímu slovu nepřišel usoudit, že někdo něco neudělal, a nikoli, že se jedná o žádost o schůzku…

Neurčité, nepřesné údaje (jak na to)

Proč?:

Pro adresáta a v důsledku i autora sdělení je nevýhodné, když není jednoznačně a přesně dáno, co, kdy, kde a jak se má udělat.

Slovo příští, příště (jak na to)

Proč?: Cizinec je těžko chápe, složitě se vysvětluje význam

Zdvořilostní a hyperkorektní fráze, které odvádějí od podstaty věci (a kterým cizinec stejně nerozumí) (jak na to)

Porozumění textu s takovými frázemi může být obtížné i pro Čecha – vyzkoušejte si to:

Co tím chtěl autor říci?

V krajním případě Vámi uznané situace si Vám dovolujeme navrhnout pro stávající i následné uchování našich nadstandardních vztahů, abyste se neváhal s důvěrou z toho plynoucí obrátit na nás s Vámi vyžádaným požadavkem na neodkladný zásah.

Řešení: Když budete potřebovat pomoc, zavolejte.

Zdvořilostní fráze odvedou pozornost od toho, co má adresát udělat, a tak přestože je obsah sdělení vstřícný, formulace vstřícná není.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.