+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Komunikační kartičky


Komunikační karty ke stažení

Pokud se setkáváte s dětmi, které nemají jazykové vybavení pro danou zemi a neumějí mluvit v místním jazyce, může být pro vás a pro ně obtížné navzájem komunikovat. Komunikační kartičky jsou skvělým nástrojem pro začínající komunikaci právě s vícejazyčnými dětmi v  předškolním zařízení.

Připravili jsme pro vás autorské obrázky komunikační kartičky pro děti ke sdělení základních potřeb a pocitů (veselý, smutný, unavený) od ilustrátorky Terezy Šajnerové.

Pracovat s komunikačními kartami může být pro vícejazyčné děti velmi prospěšné a podporující komunikovat a vyjadřovat se. Zároveň karty poskytují vizuální podporu a umožňují dětem vyjádřit své potřeby, pocity a myšlenky. S možností používání karet se děti cítí jistější ve vyjádření svých potřeb a názorů. Vícejazyčné děti často mohou mít pocit izolace, pokud se necítí schopné komunikovat s ostatními dětmi ve třídě, proto jim mohou komunikační karty pomoci překlenout tuto bariéru.

Připravili jsme pro Vás krátký návod, jak používat základní komunikační kartičky v praxi:

 • Seznámení s kartami:
 • Představte dětem jednotlivé karty a vysvětlete jim, co každá karta znamená. Ukažte dětem obrázky na kartách a vysvětlete, jakým způsobem každá karta reprezentuje určitou potřebu.
  Kartičky je vhodné pojmenovávat v 1. osobě, protože se týkají konkrétního dítěte, a nikoliv nás všech (např. je mi smutno, chci na záchod, stýská se mi).

 • Praxe a hraní:
 • Zahrňte karty do různých her a aktivit, které dětem umožní používat a porozumět významu každé karty. Využijte ranní komunikativní kruh k představení karet a k využití možných aktivit (např. pantomimické hry, pexeso s kartami), kde si děti osvojí jejich význam.

 • Podpora a povzbuzení:
 • Buďte trpěliví a povzbuzujte děti, aby používaly karty k vyjádření svých potřeb.

 • Spolupráce s rodiči:
 • Informujte rodiče o používání komunikačních karet ve školním prostředí a zapojte je do procesu podpory a rozvoje komunikačních dovedností svých dětí i doma.
  Dejte komunikační karty rodičům domů, aby mohly s dětmi probrat ve svém jazyce, co která karta představuje.

Komunikační karty musí být dítěti volně k dispozici, mohou být připevněné na kroužku a zavěšené na háčku na skříňce, tak aby si je dítě mohlo kdykoliv vzít nebo umístěné na suchý zip na nástěnce, aby s nimi mohly děti manipulovat.

karty

Jednu sadu kartiček si nechá paní učitelka u sebe, aby se případně mohla „doptat“ co se děje. Položit dítěti otázku. Například „Jsi smutný?“ A ukázat obrázek. Nebo „Chceš na záchod?“ A ukázat obrázek, dítě nemusí odpovídat, ale může pouze naznačit ANO či NE. Komunikační kartičky je potřeba v praxi používat víckrát denně, aby si děti zvykly, k čemu slouží a jak jim mohou v prostředí MŠ pomoci.

Na začátku školního roku 2023/2024 byla v některých mateřských školách spuštěna pilotáž zaměřená na používání komunikačních kartiček a obrázků denního režimu. Proto jsme připravili DOPORUČENÍ, jak ve své třídě můžete využívat komunikační karty organizace META o.p.s.
Doporučení ke stažení

Klára Šuvarská

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.