+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Krizová intervence


Mnoho vyučujících, asistentů pedagogů či ostatních zaměstnanců škol se dostává do nelehkých situací. Někdy se nashromáždí tlak z mnoha stran v jeden moment, tlak zvládnout vše nejlépe, tlak ze strany vedení, kolegů, rodičů, obtížné výchovné situace s dětmi ve třídě, někdy i nelehká situace osobní, to vše může přispět ke stavu, kdy člověk potřebuje podporu zvenčí. V některých případech stačí rychlý zásah (intervence), v jiných je potřeba dlouhodobější práce (terapie), než se povede vše uvést do rovnováhy. Dobré tipy, jak takovému stavu předcházet, můžete najít v našem článku pro duševní pohodu, které jsou využitelné pro učitele i asistenty pedagoga, nebo v online publikaci ke stažení Wellbeing ve škole: Jak na pozitivní přístup k učení a k životu (autorka Lenka Felcmanová v rámci sdružení Partnerství ve vzdělávání 2030+).
Není třeba takovou situaci podceňovat, zlehčovat, ani se za ni stydět. Pocity přílišného tlaku zažívá mnoho učitelů, intervenci vyhledávají ti, kteří ji již nezvládnou vlastními silami a stává se běžnou součástí podpory pracovníků pedagogických profesí.

Kladete si otázky:

 • Cítíte se vyčerpaně, nevíte kudy kam?
 • Potřebujete si s někým promluvit o Vaší situaci?
 • Máte psychické obtíže, se kterými si nevíte rady?
 • Nezvládáte to?
 • Cítíte bezmoc?
 • Nedokážete se radovat z běžných věcí?
 • Uzavíráte se a vyhýbáte se kontaktům s ostatními lidmi?

Není vhodné známky syndromu vyhoření odsouvat a neřešit. Tipy, jak je rozpoznat a jak postupovat, můžete nalézt v článku Syndrom vyhoření u učitelů od organizace Nevypusť duši.

Krizová intervence je akutní jednorázová, případně krátkodobá psychologická a sociální pomoc, která je určena lidem v obtížné životní situaci.

Cílem krizové intervence je:

 • pomoci nám vyjádřit emoce, normalizovat je a pomoci je stabilizovat
 • pomoci porozumět tomu, co prožíváme
 • stabilizovat náš stav, zastavit ohrožující tendence v chování
 • zjišťování naší podpůrné přirozené sociální sítě
 • hledání a posilování našich stabilizačních schopností
 • pomoci nám vytvořit plán k řešení krize
 • zprostředkování kontaktu s dalšími sociálními či zdravotními službami, pokud to situace vyžaduje

Více informací můžete najít např. na webu SOS centra Diakonie ČCE.

V tabulce naleznete kontakty na krizové linky, centra a databáze terapeutů, na které se můžete obrátit.

Jak může učitel poskytnout základní podporu dětem?

Často se i sami vyučující ocitají v situaci, kdy jsou to oni, co poskytují základní psychologickou podporu, když dítě prožívá krizové pocity, a není to pro ně snadné. Není třeba se toho ale bát, stačí být otevřený a citlivě naslouchat a dát prostor. Všímat si nejen běžných schopností žáka se učit, ale i jemných náznaků, kdy dítě vyhledá naši pozornost a chvíli klidu. Rozhovor může začít na zcela jiné téma, které může být záminkou k tomu, aby mohl začít mluvit o tom, co ho trápí. Učitel může žáka vyslechnout a promyslet jeho další nasměrování. Mnoho učitelů neví, kam dítě navést nebo jak se v takové chvíli zachovat, tipy můžete najít například v Manuálu pro učitele od organizace Nevypusť duši.

Klára Ptáčková, Klára Havrdová, Milena Poeta

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.