+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kvalifikace DAP


U dvojjazyčných asistentů a asistentek pedagoga je vyžadována stejná kvalifikace jako u AP + cizí jazyk minimální úroveň B1 (prokazuje se maturitní zkouškou, jazykovým certifikátem, vysvědčením z jazykové školy, dokladem o absolvování státní jazykové zkoušky, státní zkoušky, případně dokladem o ukončení minimálně základního vzdělání v cizím jazyce). Pokud uchazeč získal vzdělání v jiném jazyce než českém, musí prokázat znalost českého jazyka.

V krajních případech, kdy škola prokazatelně nemůže zajistit činnost pozice kvalifikovanou osobou, je možné zaměstnat i nekvalifikovaného pracovníka, ale tato podmínka se netýká znalosti cizího jazyka.

Dvojjazyční asistenti pedagoga bývají zaměstnáni přes výzvy, např. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). Každá škola si spočítá podle počtu žáků na škole, kolik financí může žádat na pozici DAP.

Podívejte se, kde je možné vykonat kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga.

Zuzana Prokopová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.