+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Matematika


Informace a tipy, které najdete v této části portálu, byly vytvořeny v rámci realizace expertní pracovní skupiny zaměřené na výuku matematiky pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Setkání pracovní skupiny proběhlo v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Na základě praktických zkušeností pedagogů byl vytvořen Výstup této pracovní skupiny, v němž naleznete např. tipy, co pomáhá při práci s žákem s OMJ při výuce matematiky.

Níže se můžete inspirovat praktickými materiály do výuky matematiky. Metodicky vycházejí uvedené materiály z principů práce s žáky s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě, které jsou blíže popsány v kapitole Zapojení do výuky.

K usnadnění prvních kroků vícejazyčného žáka, který zcela či téměř neovládá český jazyk v daném předmětu, využijte Soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ.

Materiály ke stažení:

  1. Nejčastěji používané pokyny z matematiky s ukázkovými příklady a "slovníkem"
  2. Úvod do matematiky
  3. Klíčový vizuál a popis hodiny k tématu slovní úlohy – dělení a násobení
  4. Zlomky
  5. Seznámení s pojmy třetina a čtvrtina
  6. Úvod do rýsování
  7. Matematické fráze a instrukce

Další tipy do výuky včetně metodických listů pro výuku číselných oborů v 1. ročníku na SŠ naleznete v sekcích další zdroje a inspirace. Jako pomůcka do výuky vám pomůže také překladový slovníček matematiky v několika jazycích.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.