+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Materiály pro začátečníky na SŠ


Začínáte učit středoškoláky, kteří jsou v češtině v počátcích? Zajímá Vás, jaké materiály pro ně zvolit? Připravili jsme pro Vás pár tipů...

Učebnice Levou zadní je pro středoškolské začátečníky nejvhodnější, neboť překlene rozdíl mezi učebnicemi pro děti (které už pro tuto věkovou kategorii nejsou příliš atraktivní) a pro dospělé (často řeší témata odtržená od života náctiletých).

Ideálním doplňkem k učebnici je potom Gramatická příručka, kde jsou názorných způsobem vysvětleny gramatické jevy (způsobem znázornění je možné se inspirovat i pro výklad dalších, složitějších jevů).

Mnoho příkladů a pravidel si tam žáci mohou doplňovat sami podle výkladu učitele či v učebnici, a proto jim příručka slouží jako taková malá “kuchařka”, do níž mohou nahlédnout pokaždé, když si nějakým jevem nejsou jistí.

!TIP: Chybí-li vám prostředky na pořízení učebnice, doporučujeme se v plánování výuky orientovat alespoň podle jejího obsahu. Tak vám neunikne žádné důležité gramatické ani lexikální téma!

Bez ohledu na to, zda učebnici využíváte, můžete rovněž pracovat s interaktivními online cvičeními, která jsou k dispozici zcela zdarma v programu Česky levou zadní online.

Na stránkách https://ceskylevouzadni.cz/ najdete veškeré podklady k poslechům (včetně transkriptů - je nutné srolovat až na konec stránky), v kategorii Metodika doporučujeme prozkoumat všechny čtyři záložky: slovníčky, manuály pro učitele, plakáty do třídy a testy . Speciálně manuály pro učitele Vám mohou zásadním způsobem usnadnit práci, neboť tam najdete konkrétní tipy na aktivity, které se vážou k jednotlivým cvičením v učebnici.

Žáci si mohou rovněž stáhnout do telefonu aplikaci Čeština levou zadní (funguje ale i na počítači) a samostatně si procvičovat slovní zásobu a fráze. Aplikace kopíruje pořadí lekcí i obsah učebnice, ale je samozřejmě využitelná i zvlášť.

! TIP: Na úvodním rozcestníku je u každého tématu možné kliknout na symbol “i” a podívat se, kolik cvičení žák zvládl a jak si vedl. Klidně se tedy můžete domluvit, že Vám jednou za týden pošlou screenshot této obrazovky, abyste měli přehled o jejich postupu!

V neposlední řadě doporučujeme se seznámit s plánem na rychlokurz pro ukrajinské žáky. Plán vychází z toho, že hodně věcí, které jsou napříč slovanskými jazyky podobné, si žáci z Ukrajiny mohou osvojit poměrně rychle. V rychlokurzu je pro každé téma a podtéma rozepsaná orientační časová dotace, která vychází z dlouholetých zkušeností výuky v ročním kurzu. Ve stohodinové dotaci jazykové podpory je tedy možné probrat celou učebnici a vyhradit ještě nějaký čas na opakování.

Jako navazující materiál doporučujeme v tuto chvíli Česky krok za krokem 2 (na webu najdete rovněž bohatou nabídku doplňujících materiálů) a Českou čítanku pro rozvoj čtení s porozuměním a propojování s jazykovými úlohami.

Karolina Kenderová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.