+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Multikulturní výchova v MŠ


Mateřská škola by měla vytvářet prostředí, které podporuje respekt, porozumění a otevřenost vůči různorodosti. Je to místo, kde se každé dítě cítí přijato a oceněno bez ohledu na jeho kulturní, etnické nebo jiné pozadí. Pedagogové mají klíčovou roli v tom, jakým způsobem podporují interakce mezi dětmi a jaké hodnoty předávají.

Vytváření vstřícné atmosféry zahrnuje učení tolerance a respektu. Pedagogové mohou organizovat pro děti různé aktivity a programy, které přinášejí dětem poznání o různých kulturách, jazycích a tradicích. To může zahrnovat rozhovor nad knihou, příběhy, hudební, pohybové činnosti a zařazení her z různých částí světa, které dětem umožní prozkoumávat a porozumět rozmanitosti kolem nich.

Komunikace je také klíčovým prvkem multikulturní výchovy. Dětem by měla být poskytnuta možnost sdílet své zkušenosti a příběhy, a to jak prostřednictvím slova, tak i dalších zábavných her a aktivit. Děti mohou prostřednictvím her, simulací a interaktivních aktivit prozkoumávat různé kultury a učit se respektovat a přijímat odlišnosti.

Nabízíme konkrétní náměty pro práci s dětmi, které podporují inkluzivní a multikulturní prostředí mateřské školy.

1) Zapojte svátky, zvyky a oslavy různých kultur

Rodiny z vícejazyčného prostředí přinášejí do mateřské školy bohatství z jejich kultury, tradic a jazyků. Zapojení rodin do školního prostředí přináší obohacení vzdělávacího procesu pro všechny děti. Jak můžeme zapojit rodiny z vícejazyčného prostředí do mateřské školy?

 • Oslavy svátků a tradic

Organizace oslav svátků a tradic z různých kultur je vynikajícím způsobem, jak zapojit rodiny z vícejazyčného prostředí do mateřské školy. Pedagogové mohou pořádat akce, které slaví různorodost a obohacují poznání dětí o světě kolem nich. Například mohou být uspořádány oslavy Nového roku podle různých kalendářů nebo oslavy tradičních jídel.

 • Multikulturní dny

Organizace multikulturních dnů je další účinný způsob, jak zapojit rodiny z vícejazyčného prostředí do mateřské školy. Během těchto dnů mohou rodiny prezentovat svou kulturu prostřednictvím představení, ukázek tradičního umění, hudby, tance nebo vaření. Tato událost může být nejen zábavná, ale také vzdělávací, protože děti a rodiče se vzájemně učí a sdílejí své zkušenosti a tradice.

2) Knihy, příběhy a pohádky – multikulturní výchova skrze příběhy

 • Liška Šiška ve školce (Buchalová, 2020)

 • Flandil ve školce (Hamblin, 2017)

 • Největší přání (Stará, 2017)

 • Ferda a jeho mouchy (Dostalová, Jančiová, Vlčková, 2013)

 • Kiko a tajemství papírového motýla (Pilátová, 2010)

 • Nosatá Natálie (Freyová, 1999)

 • František jde do školy (Nöstlingerová, 1999)

 • Haló, je tu někdo? (Gaarder, 1998)

 • Putování s Carly

 • Děti jako já (Kindersley, 1995)

knihy_tipy

3) Pohádky z jiných zemí

 • Za pohádkou kolem světa (Kocourek, 2014)

 • Čínské pohádky (Olivová, 2007)

 • Indické bajky a pohádky (Tišlerová, 1959)

 • Bedýnky příběhů

4) Tipy z praxe:

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.