+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Multikulturní výchova v MŠ


Mateřská škola by měla být otevřeným a přátelským prostředím, ve kterém je každé dítě vítáno, respektováno a přijímáno takové, jaké je. Úkolem pedagoga je budovat tuto vstřícnou atmosféru i v chování jednoho dítěte k druhému, aby odlišnost byla vnímána jako přirozená obohacující součást života. Je žádoucí pozitivně reflektovat rozmanitost skupiny a mluvit s dětmi o různých jazycích, kulturách, tradicích a zdůrazňovat hodnotnost každého člena skupiny. S dětmi je možné využít nejrůznější typy aktivit od povídání nad knížkou či obrázky přes zážitkové metody ke komplexnějším projektům zahrnujícím výtvarné, hudební a pohybové činnosti. Následují konkrétní náměty pro práci s dětmi podporující inkluzivní a multikulturní prostředí MŠ.

1) Zapojte svátky, zvyky a oslavy různých kultur

2) Knihy, příběhy a pohádky – multikulturní výchova skrze příběhy

  • Nosatá Natálie (Freyová, 1999)

  • František jde do školy (Nöstlingerová, 1999)

  • Haló, je tu někdo? (Gaarder, 1998)

  • Putování s Carly

  • Děti jako já (Kindersley, 1995)

  • Kiko a tajemství papírového motýla (Pilátová, 2010)

3) Pohádky z jiných zemí

4) Tipy z praxe:

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.