+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Orientace žáka s OMJ v online prostoru


V současné době už školy najely na různé systémy, jak výuku na dálku realizují. Shrnujeme, jaké formy jsou při takové výuce nutností, a dodáváme tipy na jednoduché aplikace:

Aplikace na spojení v reálném čase

Pořádejte video/hovory či diskuse, např. přes Skype, WhatsApp, Google Hangout, Zoom aj. Dají se stáhnout do PC i mobilu :)

TIP! Aplikace Zoom má navíc (kromě možnosti vidět všechny připojené uživatele na videu najednou) také možnost rozdělit uživatele do několika skupin (tříd), kde mohou na něčem pracovat společně.

“Tabule” online

Procvičovat, vymýšlet příklady, kontrolovat úkoly - to vše je možné na sdílené “tabuli” velice jednoduše. Např. vytvořením Google dokumentu. V dokumentu (tabulkách, prezentacích) mohou psát všichni ve stejný čas; vždy je vidět, kdo píše; společně lze opravovat chyby online. Přístup můžete povolit komukoliv, nemusí být nutně přihlášeni přes účet Google (nezapomeňte ale povolit pro žáky úpravy dokumentu). Online tabuli lze využít také v již zmíněné aplikaci Zoom.

Jednotný prostor pro zadávání úkolů

Je dobré mít na jednom místě a jednotně popsané jasné instrukce k úkolům včetně termínů odevzdání. Ideální je mít pro každou třídu celkový přehled úkolů - i pro kolegy učitele je dobré vidět, co mají žáci už zadáno z ostatních předmětů. A opět nemusíme mít sofistikované aplikace a programy - lze můžete např. tabulky v rámci Google dokumentů, které nabízejí i možnost několika listů (úpravy povolte jen svým kolegům žáci mohou jen vidět úkoly, nikoli je upravovat).

Používat lze i např. Google Classroom (zdarma k dispozici všem školám), nebo systém Bakaláři či další elektronické školní třídnice. Je dobré začít s tím, co už škola má, zná, s čím umí. Až později přidávat další formy výuky dle nutnosti. Vždy je však důležitá jednotnost v rámci školy - ušetří to čas a námahu žákům, jejich rodičům i učitelům samotným.

Další aplikace včetně jejich funkcí popisuje např. článek na webu Ucime.online. A kdo je z techniky zoufalý, může se přihlásit o pomoc na: https://www.ucimeonline.cz/. Školám i pedagogům tam pomáhají expertní dobrovolníci zdarma.

TIP! I když jsou nové generace žáků mnohem více zvyklé na práci s moderními technologiemi, nespoléhejme na to. Osvěžme si s nimi např. postup, jak se správně píše obyčejný e-mail :)

Slovníčky

Jejich příprava sice vyžaduje čas, ale vzhledem k tomu, že takto můžeme učit ještě dlouho, vložená investice se nám vyplatí. Můžeme je zpracovat například v programu Quizlet a seznamy průběžně doplňovat. Nemusíme všechno tvořit od píky, protože něco už je na Quizletu zpracované pro různé jazyky, namátkou např. seznam slovíček v ruštině , seznam slovíček v němčině nebo seznam slovíček ve francouzštině. Přečtěte si přehledně zpracovaný návod v češtině na práci s Quizletem.

TIP! Slovníčky můžeme tvořit sami nebo do jejich výroby zapojit celou třídu - zadáme jim tak smysluplný úkol, který pomůže žákovi s OMJ, ale nejen jemu. Možná bychom se totiž divili, ale mladá generace nerovná se nezbytně techničtí virtuosové. Ujasnit si základní terminologii rozhodně nebude na škodu pro celou třídu.

1. Slovníček základního technického vybavení

Zahrnuje slovní zásobu, která se týká nejdůležitějších součástí počítače, ať už hardwaru nebo softwaru, například: klávesnice, myš, sluchátka, webkamera, program Word, prohlížeč atd. Pokud pracujeme bez zprostředkujícího jazyka, dá se zpracovat i obrázkově.

2. Slovníček základních frází, které se týkají technického průběhu online komunikace

Neslyším vás. Ztlumte si mikrofon. Zapněte/Vypněte si kameru/mikrofon/program. Můžete to zopakovat? atd.
Opět můžeme zpracovat podle výše zmíněných pravidel. Pro upevnění používaných frází lze použít např. cvičení na spojování instrukcí v online výuce nebo si podobné cvičení vytvořit.

Karolina Kenderová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.