+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Plakát Raketa - spolupráce AP+P


Plakát Raketa jsme vytvořili pro učitele a učitelky i děti, se kterými ve třídě pracuje (dvojjazyčný) asistent pedagoga. Je určený třídám, ve kterých se vzdělávají vícejazyčné děti. Cílem je prostřednictvím kresleného příběhu dětem vysvětlit přítomnost (D)AP ve třídě, jeho funkci, roli a činnost. Hlavní sdělení, která by děti měly získat, jsou:

 • AP je podporou pro celý třídní kolektiv a nikoliv jen pro jedno dítě,
 • AP poskytuje podporu převážně pedagogovi.

Plakát je rovněž určen pro učitele, kteří se setkávají s AP poprvé. Představí jim návrhy aktivit, jakými mohou AP poskytovat podporu.
Níže uvádíme doprovodné aktivity, které mají za cíl stmelovat kolektiv, přispívat k adaptaci dětí s OMJ a pomáhat dětem naladit se na práci s plakátem Raketa.

POPIS
Příběh se odehrává v raketě, která má uvnitř sedm pater. Každé patro zobrazuje jiné časové období dne.

7:45 — Učitel (U) sedí s asistentem pedagoga (AP) v kokpitu (velín = kabinet ve škole) a připravují se spolu na výuku. AP vytváří obrázkové karty k pohádce O červené Karkulce.
8.30 — Děti staví stavebnici podle plánku, který drží U. Pro některé děti je ale stavba moc složitá a potřebují podporu AP, který stavbu zjednoduší.
9:00 — Na hodině matematiky děti počítají příklad. Žák s OMJ ale úloze nerozumí, a tak AP rozfázuje úkol. Přidá první příklad, který pomáhá k lepšímu porozumění, a tak dítě přijde na řešení samo a má ze svého úspěchu velkou radost.
10:15 — Na hodině zeměpisu jsou děti rozděleny na dvě skupiny s jednou pracuje U jen s mapou, u druhé skupiny je AP a používá pomůcky: globus, atlas, kompas. Díky podpoře v podobě pomůcek jsou děti s OMJ lépe zapojeny do výuky.
11:00 — U čte v křesle pohádku O červené Karkulce. Děti sedí na koberci a poslouchají, AP drží s žákem s OMJ obrázky, které mu pomáhají k lepšímu porozumění.
12:15 — U rozdává testy a děti se radují. AP stojí u tabule vepředu třídy a ukazuje palec nahoru, protože má radost, že děti uspěly a jsou nadšené.
13:30 — U a AP sedí v kabinetě, pijí spolu kávu a povídají si o proběhlém dni. Reflektují, co se přihodilo, co se jim podařilo, a plánují spolu výuku na další den.


PŘEDPLAKÁTOVÉ AKTIVITY


Naladění
→ Rozhovor o vesmíru – příklady otázek: Co je vesmír? Jaké známe planety a hvězdy? Jak se jmenuje naše planeta a jak vypadá? Kdo je to kosmonaut? Jak vypadá? Co nosí na sobě, když je v kosmu? Čím létá?
→ Výlet na jinou planetu: https://inkluzivniskola.cz/vylet‑na‑jinou‑planetu

Hry

 1. Hra na nekonečno (1.–5. třída)
 2. Pomůcky: lavička

  Vesmír je nekonečný, proto si zahrajeme na nekonečno. Děti sedí na lavičce obkročmo. První dítě přeběhne ke konci lavičky, pohladí (či předá jiný dohodnutý signál) dítě před sebou. Pohlazení putuje „vesmírem“ až k prvnímu dítěti. Aby mohlo pohlazení předat dál, běží zase na konec řady a pohlazení předá před sebe. Pohlazení (signál) tak nikde nekončí – je nekonečné.

 3. Zpátky do rakety (1.–5. třída)
 4. Pohybová hra. Po třídě volně leží velké barevné kostky – raketoplány. Děti jsou kosmonauti, kteří volně poletují vesmírem. Na zvuk činelu (představuje vesmírný třesk) se děti musí vrátit do svého raketoplánu, bez narážení do kamarádů a kostek.
  Obměna hry: vracejí se děti jen té barvy, která je volaná.

  Cíle hry:
  — rychlé reagování na změny,
  — poznávání barev,
  — dodržování pravidel – vyhýbání a nenarážení.

 5. Podpora (5.–9. třída)

 6. Děti ve třídě rozdělíme do skupin po čtyřech nebo pěti. Na tabuli napíšeme slovo PODPORA nebo POMOC. Každé dítě má za úkol samo vymyslet jedno slovo, které se mu k tomu vybaví. Děti následně ve skupince porovnávají a prodiskutují slova, která je napadala. Vyberou za celou skupinku jedno slovo. Formou scénky pak předvádí zbytku třídy slovo, které si vybraly. Třída hádá.
  Téma: Hru můžete podle potřeby buď zaměřit na téma vesmíru a podpory mezi kosmonauty, hrát ji na téma školy nebo na obecné úrovni.

 7. Kosmonautský plášť (5.–9. třída)

 8. Děti se posadí do kruhu. Na úvod vysvětlíme, co je to stres a že je součástí života každého člověka. Také vysvětlíme, že existují způsoby, jak stres zvládat (sami, podpůrnými mechanismy, říci si o pomoc). Vysvětlování vedeme jako debatu, necháme děti doplňovat jejich názory, pokud chtějí. Každý žák si přidělá na záda prázdný papír A4 – kosmonautský plášť (jako mají kosmonauti na plakátu Raketa). Potom všechny děti chodí po třídě a vybírají si dvojici. Ve dvojici si povídají o tom, s čím potřebují při vyučování nejčastěji pomoci. Snaží se spolu vymyslet, co jim v tom nejvíce pomáhá, jakou strategii mohou zvolit, aby si s tím poradily. Zjištění si vzájemně napíšou na plášť.
  Dvojice se mohou podle počtu dětí ve třídě libovolně prostřídat, nejlépe alespoň dvakrát nebo třikrát. Po prostřídání se děti sejdou opět v kruhu, sundají si své pláště a spolu sdílejí, co na nich mají. Nakonec společně sepíšou jeden veliký třídní plášť, kde shrnou, co se objevovalo na jednotlivých pláštích. Třídní plášť si mohou ve třídě vyvěsit nebo ho předat vyučujícímu a AP.

Básnička – Raketa
Podívejte, támhle, děti, (stoj + ukazujeme prstem)
raketa tam vzduchem letí, (běh na místě)
na zemi vystartovala, (z dřepu výskok do stoje)
na dlouhou cestu se dala. (běh po třídě)
Letí, letí na Měsíc, (běh po třídě)
vidíte ji? Už je pryč. (stoj + díváme se nahoru)

Výtvarná výchova

1) Mimozemšťan
Děti si vezmou papír a nakreslí si vlastního mimozemšťana. Mohou mu vymyslet jméno a název jeho planety.

2) Třídní planeta
Všichni budou sedět před prázdným papírem. Mají za úkol nakreslit bez povídání jednu společnou třídní planetu, kde každý má své místo. Pak si nad obrázkem budou povídat – co se dětem na planetě líbí, kde by se všichni mohli potkávat, kam by se chtěli podívat apod.

PLAKÁTOVÉ AKTIVITY

Diskutujte s dětmi nad otázkami, co se v každém patře rakety děje: Ve kterém patře poskytuje AP podporu jednomu dítěti a ve kterém poskytuje podporu více dětem?
Odpověď: Jednomu dítěti poskytuje podporu pouze v patře č. 3, v patrech 2, 4, 5 a 6 poskytuje všem dětem.
→ Vysvětlete dětem, že AP poskytuje podporu celé třídě, nejenom jednomu dítěti.

Kdy pracuje AP s učitelem či učitelkou a co dělají?
Odpověď: V patře č. 1 a 7 spolupracuje AP s učitelem. Ráno se spolu připravují na výuku, AP si připravuje materiály na čtení (pohádka O červené Karkulce). Odpoledne po výuce spolu popíjí kávu, reflektují celý den a připravují se na další.

 • Patro č. 2: Jak se liší obrázek, který drží AP, od toho, který drží učitel?
 • Odpověď: Učitel ukazuje nákres stavby, kterou mají děti postavit. AP přizpůsobí stavbu dětem tak, aby byly do výuky zapojeny všechny a byly schopny úkol také splnit.

 • Patro č. 3: Co v této místnosti dělá AP?
 • Patro č. 4: Jaké pomůcky má AP k dispozici? Jaké učitel?
 • Odpověď: Je hodina zeměpisu a učitel drží mapu světa, ale AP pracuje s vícero pomůckami – s kompasem, globusem, atlasem světa, což opět vede k zapojení všech dětí do výuky.

 • Patro č. 5: Proč používají obrázkové karty?
 • Odpověď: Při čtení pohádky by žák bez dostatečné znalosti českého jazyka nerozuměl, a proto AP při práci s ním používá obrázkové karty, které vedou k lepšímu porozumění a soustředění.

 • Patro č. 6: Jakou náladu vidíš ve třídě? Chtěl/a bys v takové třídě být?
 • možné Odpovědi: Všichni se radují, děti se objímají, mají radost, AP má taky radost.

Celý plakát i s popisem si můžete zdarma stáhnout v publikaci Asistujeme u dětí s OMJ v ZŠ. Nebo jako samostatnou přílohu bez popisu zde.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.