+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Setkávání (dvojjazyčných) asistentek a asistentů pedagogů (D)AP


informace – podpora - inspirace

Co je setkávání (D)AP?

Neformální otevřená skupina pro (dvojjazyčné) asistent*ky pedagoga, kteří pracují, nebo budou pracovat v MŠ/ZŠ/SŠ. Je zaměřena na práci asistentů pedagogů, kteří se ve školách věnují podpoře vícejazynčých dětí a žáků.

K čemu setkávání (D)AP slouží?

• pravidelná setkávání s přednáškami expertů z praxe
• tematické workshopy
• inspirace do praxe (nové metody, pomůcky, výukové materiály)
• vzájemná podpora a sdílení zkušeností

Pro koho je určena?

Pro všechny (dvojjazyčné) asistentky a asistenty pedagoga, kteří mají zkušenosti a praxi ze škol, nebo se zajímají o práci s vícejazyčnými dětmi a žáky z pozice asistenta pedagoga.

PLÁNOVANÉ AKCE

Setkání probíhají pravidelně třikrát až čtyřikrát ročně. Registrované členky a členové obdrží osobní pozvání. Sledujte pozvánky na akce ZDE.

ONLINE FB SKUPINA PRO (D)AP

Pozvánky na akce a další novinky najdete také na naší facebookové skupině Čeština na druhou. Přidejte se k nám!

PROBĚHLÉ AKCE

13. setkání (12. 6. 2024): Jak zakončit školní rok a posílit vztahy ve třídě (pro MŠ/ZŠ). Na posledním setkání jsme si zkoušeli aktivity, které jdou s dětmi dělat na konci školního roku nebo o prázdninách a to i přesto, že máme v kolektivu děti, co se teprve český jazyk učí. Vyzkoušeli jsme si tak prakticky aktivity, které nevyžadují mluvení, nebo jen základní znalost. Zároveň tyto aktivity stmelují kolektiv a pomáhají jako prevence proti nežádoucímu chování.

12. setkání (26.3.2024): Toto setkání bylo zaměřené na učebnice, výukové materiály a elektronické zdroje pro výuku ČDJ.

11. setkání (19. 12. 2023): Deskohraní pro asistentky a asistenty pedagogů - využití her ve výuce
Předvánoční setkání pro AP jsme věnovali poznávání a zkoušení různých deskových her, které nejenže zábavně rozvíjí češtinu, ale také poskytují prostor pro komunikaci mezi různými jazyky. Prakticky jsme si ověřili, jak je možné pomocí her podporovat vícejazyčné děti a žáky v MŠ a ZŠ.

10. setkání (14. 9. 2023): Didaktické pomůcky
Setkání pro asistentky a asistenty pedagogů z MŠ i ZŠ se opět zaměřilo na tipy a doporučení k tvorbě pomůcek a materiálů do výuky.

9. setkání (24.5.2023) - Tvoření pomůcek do výuky (MŠ x ZŠ). Na tomto setkání jsme si společně vyrobily různé pomůcky do výuky běžných hodin i do výuky hodin českého jazyka jako druhého jazyka. Bylo to velice tvůrčí a inspirativní, zároveň ale při blížícím se konci školního roku i oddechové a sdílecí setkání. Jaké pomůcky můžete vyrobit sami doma najdete v článku Pomůcky do výuky.

8. setkání (6. 3. 2023) - Když je pomoci až moc aneb Přijďte si na to sami . Práce AP vede primárně k postupnému osamostatňování dětí. Povolání AP není o tom, jak "posluhovat" dětem a dělat za ně práci, ale o tom, jak je podporovat a rozvíjet při výuce. Na tomto setkání jsme si prakticky vyzkoušeli, jaké to je dávat návodné otázky a jakou podporu zvolit, aby byla co nejvíce přínosná.

7. setkání (14.11.2022): Nově příchozí děti z Ukrajiny
Setkáním vás provedli metodičky METY Milena Poeta (MŠ) a Zuzana Prokopová (ZŠ), které nabídli metodickou podporu při začleňování nově příchozích dětí z Ukrajiny. Připojila se také psycholožka/terapeutka z METY Natalia Lobanova a poradila, jak pomáhat příchozím dětem z Ukrajiny i sobě samotným.
Bonusem programu byla ukázka jazykových her a návod, jak je využít ve vaší praxi.

6. setkání (2.6.2022): Heterogenní výuka
Šesté setkání proběhlo netradičně formou spojení dvojjazyčných asistentů pedagoga a učitelů českého jazyka jako druhého jazyka. Kvůli velkému příchodu dětí z Ukrajiny se asistenti a učitelé ocitli v nelehké situaci, kdy často působili v heterogenních skupinách, kde se učili děti a žáci různého věku. Proto jsme se zaměřili na toto téma a rozhodli se uspořádat setkání, kde jsme si prakticky vyzkoušeli, jak v takto různorodé skupině učit či asistovat. Článek ze setkání najdete pod názvem Výuka v heterogenní skupině.

5. setkání (14.2.2022): Učení nemusí být "mučení".
Setkání bylo zaměřené na to, jak si pamatovat věci zábavně, hravě a snadně. Existuje spoustu paměťových technik, které ulehčují nejen samotné učení dětem, ale může je pak každý využít i ve svém osobním životě: ať už jdete nakupovat do obchodu, nebo potřebujete někomu zavolat, když máte vybitý telefon. Podívejte se na článek o Paměťových technikách vytvořený z tohoto setkání.

4. setkání (12. října 2021): “Kreativita je… vidět něco, co dosud neexistuje.“ 
Toto setkání bylo hodně tvůrčí a “pracovní”. Spolu s účastnicemi jsme si vytvářely rozmanité  pomůcky a materiály pro využití při práci s dětmi s OMJ a vzájemně se inspirovaly novými nápady a tipy na kreativní tvorbu pomůcek. Setkání bylo jako vždy také příležitostí ke vzájemnému sdílení zkušeností a zážitků z praxe ze škol , diskusím nad metodickými otázkami  i ke společnému hledání řešení různých situací, na které asistenti pedagoga při práci s dětmi s OMJ ve školách naráží. Vše jsme shrnuli do článku o Výrobě pomůcek do výuky.

3. setkání (15. dubna 2021): Metody hodnocení a role asistenta při hodnocení dětí a žáků s OMJ.
Součástí setkání byla přednáška a diskuse s odbornicí na formativní hodnocení Květou Sulkovou ze vzdělávacího centra EDUkační LABoratoř.   Metodičky METY, o.p.s. Zuzana Hrušková a Kristýna Chmelíková účastníky seznámily i s dalšími formami hodnocení, příklady dobré praxe a inovativními metodami, které lze využít pro hodnocení dětí a žáků s OMJ v ZŠ i MŠ. O roli asistenta pedagoga při hodnocení se více dozvíte v článku.

2. setkání (1. října 2020): Podmínky zaměstnávání DAP ve školách. Komunikace s dítětem, učitelem a rodičem.
Na druhém setkání proběhla přednáška odborníka na práci asistentů pedagoga Zbyňka Němce z Nové školy, o.p.s. Ve své prezentaci a následné diskusi se zaměřil na současné zákonné podmínky zaměstnávání (D)AP ve školách i probíhající a plánované změny legislativy např. v těchto oblastech: požadavky na kvalifikaci, včetně znalosti češtiny, pracovní podmínky (typy smluv, odměňování apod.), kompetence a činnost DAP ve škole aj.

Pravidelný „metodický koutek“ se tentokrát zaměřil na kazuistiky, sdílení zkušeností i praktických rad a doporučení k tématu komunikace (A)DAP s učitelem, rodičem a žákem s OMJ.

Více k tématu spolupráce s učitelem najdete v článcích zde. O pozici DAP ve škole v informačním materiálu.

1. setkání (29. ledna 2020): Zahájení platformy DAP, představení metodických materiálů, publikací a workshopů pro práci s žáky s OMJ, sdílení zkušeností DAP z praxe a diskuse nad potřebami a tématy na další setkávání skupiny.

Kontakt

Hana Víznerová
E-mail: viznerova@meta-ops.cz
Telefon: 608 956 542


Setkání se koná v rámci projektu, který je realizován za technické a finanční pomoci UNICEF v rámci pracovního plánu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.