+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Počty cizinců na školách


V České republice se ve školním roce 2022/23 vzdělávalo na všech typech škol 162 256 cizinců. Celkový počet všech žáků a studentů činil 2 169 111 (včetně občanů ČR), cizinci tedy tvořili 7,48 % z nich. (Srov. V roce 2019/20 to bylo 4,65 %.)

Počty dětí s cizí státní příslušností na jednotlivých stupních škol za školní rok 2022/2023

navštěvovalo 19 567 cizinců, což odpovídá 5,3 % z celkového počtu MŠ dětí. navštěvovalo 72 748 cizinců, což odpovídá 7,2 % z celkového počtu ZŠ dětí. navštěvovalo 14 128 cizinců, což odpovídá 3 % z celkového počtu SŠ studentů. studovalo 54 770 cizinců, tedy 17,98 % z celkového počtu studentů.

Nejčastější země původu (procentuální počet z celkového počtu cizinců na MŠ, ZŠ, SŠ): Ukrajina (64,47 %), Vietnam (9,89 %), Slovensko (9,46 %), Rusko (3,17 %), Mongolsko (1,74 %), Rumunsko (1,29 %), Bulharsko (1,06 %) atd.

Oproti školnímu roku 2019/2020 vzrostlo v souvislosti s válkou na Ukrajině procentuální zastoupení ukrajinských žáků v českých školách o téměř 36,5 %. V daném školním roce to bylo 28 % z celkového počtu cizinců na MŠ, ZŠ, SŠ.

Počet cizinců na školách v krajích

Největší počet cizinců napříč stupni vzdělávání tradičně zaznamenávají školy v Praze (28,65 %). S odstupem pak následuje kraj Středočeský (14,32 %) a Jihomoravský (9,18 %).

Vývoj počtu cizinců na českých školách v letech 2013–2023

Vysvětlivky zkratek:

  • EU – děti občanů z EU
  • 3Z – děti občanů ze třetích zemí (mimo EU)
  • Azyl – děti žadatelů o mezinárodní ochranu (MO) a osob s udělenou MO (včetně osob s dočasnou ochranou)
  • Trvalý pobyt – děti s trvalým pobytem (uvádíme pro ilustraci faktu, že většina žáků s cizím státním občanstvím pochází z rodin, které zde mají trvalý pobyt, tzn. že se na našem území zdržují již více než 5 let)

Zdroje:

Výše uvedené grafy znázorňují pouze počty žáků se statutem „cizince“ na školách. Kolik je ve školách dětí a vícejazyčných žáků (žáků s OMJ), není známo, vycházet můžeme z odhadů šetření ČŠI, které se uskutečnilo v roce 2015 a bylo zaměřeno na téma vzdělávání žáků s OMJ. Dle něj z celkového počtu žáků s odlišným mateřským jazykem může být až 34 % (odhad na MŠ, 25,5 % na ZŠ a 21,7 % na SŠ) takových žáků, kteří nejsou cizinci, přesto ale nemají dostatečnou znalost vyučovacího jazyka. Aktuální oficiální počty takových žáků na českých školách ovšem zatím nemá nikdo k dispozici.

Pozn.: ČŠI vydala na jaře 2023 tematickou zprávu Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, která se sice věnuje problematice vzdělávání dětí s OMJ, ale jejich počty na českých školách zde uvedené nejsou - nejaktuálnější data, jsou tak tedy stále z roku 2015.

Jako orientační materiál může posloužit zpráva z elektronického dotazníkového šetření společnosti META, o.p.s. z roku 2018/19, kterého se zúčastnily školy ze 4 krajů. Na zkoumaných školách studuje 7 % žáků s OMJ, kteří však nejsou zastoupeni rovnoměrně.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.