+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pomoc patronů


Ve školách, které mají zkušenosti s přijímáním žáků cizinců, se osvědčilo ustanovit několik patronů, kteří mají na starost podporu nového spolužáka. V zahraničí se tato praxe označuje jako peer tutoring a těmto "nápomocným spolužákům" se říká peers nebo buddies. Jejich úkolem je dělat žákům cizincům v počátečních týdnech po jejich přijetí jakési společníky a průvodce jejich novým školním prostředím.

Přenést určitou míru zodpovědnosti na spolužáky je přínosné v mnoha ohledech. Spolužáci mají možnost komunikovat v mnohem méně formální rovině něž třídní učitel. Integrace cizince do žákovského kolektivu, ale i do žákovské rutiny, je mnohem efektivnější právě přes prostředníky z řad spolužáků.

Důležité je ovšem uvědomit si, že dělat patrona spolužákovi, kterému v některých případech nerozumím ani slovo, je velice náročné a nemůže to jistě dělat každý. Výběr vhodného patrona by proto měl být velice pečlivý. Osvědčily se především přátelské, zodpovědné a komunikativní děti. Tipy, jak spolupráci patrona domluvit a jak o něj pečovat, najdete v Krabičce první záchrany pro učitele.

Z mnoha důvodů je lepší, aby podporujících spolužáků bylo více a každý zodpovídal za něco jiného. Např. ve Velké Británii to funguje tak, že konkrétní děti tráví s nově příchozími žáky cizinci přestávky, zatímco jiné s nimi chodí na obědy a další zase na tělocvik.

Je důležité (zpočátku právě prostřednictvím patronů) podporovat přirozené sociální vztahy ve třídě a dbát na to, aby nedošlo k vyloučení cizince z kolektivu ani k vytváření uzavřených skupinek spolužáků cizinců.

STAND BY ME / STOJÍM PŘI TOBĚ

Jedná se o buddy program, který napomáhá adaptaci dětí a mladých lidí z Ukrajiny, nebo dětí jinak znevýhodněných, do českých škol. Cílem je pomoci vytvořit ve školách rovnocenné a přátelské prostředí, ve kterém se děti a mladí lidé budou cítit bezpečně, budou spolupracovat pod vedením mentora na úkolech v oblasti pohybu, dovedností a dobrovolnictví.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.