+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pomůcky pro jazykové chvilky v MŠ


V tomto článku vám přinášíme tipy na hry a pomůcky, které se osvědčily při práci s dětmi v mateřské škole.

1/ Kouzelný pytel (klobouk, krabice, kufr apod.)

Tento princip přináší do lekcí češtiny větší hravost, navozuje herní situaci, v dětech probouzí zájem. Do kouzelného pytle si pedagog může dát jakékoliv předměty, hračky či karty související s tématem hodiny. Děti pak mohou hádat, co dnes v pytli je (hmatem, sluchem i zrakem). Pokud se otevírá nová slovní zásoba, ideální počet slov je mezi čtyřmi až osmi. Ideální je, když si každé dítě může z “kouzelného pytle” (po pronesení “kouzelné” formule) vytáhnout jeden předmět. Inspirace z metody KIKUS.

K motivaci můžete využít básničku s jednoduchým pohybem:

"Nahoře i dole, ( děti naznačují pohyb směrem nahoru, poté si sednou do dřepu)
zatočím se v kole, ( děti se zatočí dokola)
napravo i nalevo ( děti ukazují napravo a poté nalevo)
kouzlo se nám povedlo." (děti společně ukazují na kouzelný patek, který leží mezi nimi v kruhu)

Poté, co si s dětmi společně řekneme básničku, mohou si začít posílat “kouzelný pytel” a hádat, co se uvnitř skrývá? Ptáme se otázkou “Co myslíš, že tam je?” V druhém kole, pak každé dítě vytáhne z pytle jeden předmět a pojmenuje ho.

2/ Kostka s kapsami

Látková kostka s plastovými kapsami. Všestranná pomůcka pro práci s kartami, s níž je možné rozehrát mnoho her.

3/ Mikrofony, megafony (funkční i symbolické)

Pro podporu samostatného mluveného projevu a správné výslovnosti mohou posloužit pomůcky zdůrazňující důležitost promluvy, do nichž děti většinou pečlivěji o ochotněji mluví a vyslovují.

4/ Hry zapojující více smyslů

Pro správný rozvoj jazyka mohou předškolním pedagogům poslouží hry zapojující i další smysly: hmatová a sluchová pexesa. Ale též klasické pexeso, které může velmi dobře posloužit k procvičení slovní zásoby.

5/ Logopedické a didaktické pomůcky

Velkým zdrojem inspirace pro učitele češtiny jako druhého jazyka jsou také logopedické pomůcky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých je narušena komunikační schopnost.

6/ Knihy

Při rozvoji jazykových kompetencí je samozřejmě důležité s dětmi číst a seznamovat je s nejrůznějšími typy knih. “Čtení” s dětmi s odlišným mateřským jazykem má však svá specifika, neboť z prostého předčítání textu z knihy, i když je doprovázený obrázky, děti nebudou mít příliš velký užitek. Mnohem přínosnější je pro tyto děti tzv. “interaktivní čtení”, kdy učitelka parafrázuje a zjednodušuje to, co je v knize napsáno, společně se dívají na obrázky. Knihy vhodné pro děti s OMJ by neměly být přehlcené – pomůže například, když má kniha bílé pozadí a menší množství ilustrací. Vhodné jsou knihy s pohyblivými obrázky (např. z řady MiniPEDIE) určené pro mladší děti, encyklopedie.

Inspirovat se můžete také v nejrůznějších pracovních sešitech pro předškoláky zaměřených na rozvoj řeči.

Velmi zajímavým inspirativním materiálem je také vícejazyčný časopis Kamarádi – časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu

Kde hledat vhodné logopedické a didaktické pomůcky pro rozvoj češtiny jako druhého jazyka?

Zde uvádíme několik tipů:

Logopedie Vendy
Pasparta
Zodpovědná výuka
Obrázková škola
Kupka net

Autorské obrázky a kartičky k vytištění a zalaminování:

Verdael
Atelier v lese
Učitelnice
Učitelé učitelům
Logico Piccolo
Nova DIDA

Dobrý pomocníkem na procvičování češtiny jako druhého jazyka může být také Albi tužka, zde však musíme dobře volit odpovídající úroveň, protože tyto knížky nejsou primárně určeny pro vícejazyčné děti.

Zdroje a další literatura:
Doleží, L. (ed.) Začínám učit češtinu pro děti-cizince. Praha: AUČCJ 2015.
Linhartová, T. (ed.) Nápadníček aktivit pro MŠ. Praha: Meta, 2018
Cummins, J.: Bilingual Children's Mother Tongue: Why Is It Important for Education? 2001, February. Sprogforum, 7(19), 15

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.