+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Práce s vícejazyčnou třídou


Ať už jazyková podpora probíhá individuálně, v celé třídě či v jazykovém kurzu, vždy by se mělo jednat o podporu dětí v osvojování jazyka, a to hravou formou, jež bude adekvátní věku dítěte.

Pro práci s vícejazyčnou třídou je důležité pamatovat na tyto zásady:

Názornost

Základem práce s vícejazyčnými dětmi je názornost: obrázky, kartičky, gesta, výrazná mimika, pantomima, maňásci, kteří dětem “předvádějí”, co mají dělat. Porozumění činnosti by nemělo být závislé pouze na jazykovém objasnění.

Zjednodušení jazyka

Formulace by měly být vždy správné, ale zjednodušené, opakující se instrukce mohou být ustálené. Také je důležité, aby dítě (např. v kruhu) vidělo na učitelku, která instrukce vysvětluje.

PŘÍPRAVA NA ČINNOST PŘEDEM

Při přípravě na společnou aktivitu může být užitečné připravit vícejazyčné děti na činnost předem – naučit se s nimi slovní zásobu, probrat základní fráze. Tato přípravná fáze může proběhnout ve třídě chvíli před samotnou aktivitou, v rámci individuálních jazykových chvilek, anebo v kooperaci s učitelkou čdj kurzu, pokud je to možné.

MOŽNOST ZAŽÍT ÚSPĚCH

Nároky na děti odvíjet na základě jejich jazykové úrovně. Každé dítě ve třídě by mělo mít možnost se zapojit, pro dítě s OMJ možná bude třeba otázku nebo úkol upravit, aby i ono mělo možnost zažít úspěch.

Další zásady a materiály pro řízené činnosti upravené tak, aby se mohly zapojit také děti s odlišným mateřským jazykem, naleznete v naší publikaci Nápadníček.

I při osvojování jazyka platí, že základem každého učení je opakování Z opakování např. slovní zásoby by se však neměl stát dril, pedagog by se měl snažit vytvářet autentické jazykové a zajímavé herní situace.

Zdroje a další literatura:

Doleží, L. (ed.) Začínám učit češtinu pro děti-cizince. Praha: AUČCJ 2015.

Linhartová, T. (ed.) Nápadníček aktivit pro MŠ. Praha: Meta, 2018

Linhartová, T. (ed.) Dítě s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole.Praha,Meta, 2018

Cummins, J.: Bilingual Children's Mother Tongue: Why Is It Important for Education? 2001, February. Sprogforum, 7(19), 15-20.

Natálie Baránková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.