+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příručky pro začleňování


Příručky popisují systém podpory vícejazyčných žáků (žáků s OMJ) v konkrétních školách, který vychází z dosavadních opatření, jaká ve škole už fungují. Dále vychází z nově zavedených opatření navržených ve spolupráci META a pedagogů zapojených škol. Tato nová opatření byla ve školách vyzkoušena v rámci pilotáže a výsledná podoba příručky obsahuje pouze opatření ověřená v praxi, které školy začlenily do svých stávajících systémů podpory. Mapován byl celý proces začleňování žáků s OMJ – počínaje jejich přijímáním, zařazováním do ročníku, spoluprací a komunikací s rodiči, přes jejich adaptaci a socializaci ve školním prostředí, plánování podpory ve výuce včetně sestavování plánů podpory, zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka, její organizace a financování, až po hodnocení pokroku žáků, sledování jejich socializace v třídním kolektivu, jejich zapojování do volnočasových aktivit a celkové motivace k učení.

Příručky si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.