+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příručky pro začleňování


Příručky vznikly v rámci projektu Naše čtvrť 2 (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002117), který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR a jsou zaměřeny na integraci vícejazyčných dětí do formálního a neformálního vzdělávání.

Příručky, slouží jako osvědčený postup pro začlenění vícejazyčných dětí do kolektivu mateřské školy. Byly vytvořeny na míru a obsahují postupy a metody práce doporučené organizací META, o. p. s., a zároveň popisují dobrou praxi při začleňování vícejazyčných dětí. Jsou doplněny o Nástroj pro určení jazykové úrovně u dětí předškolního věku a nečtenářů (tzv. jazyková diagnostika) a metodickou příručku Adaptační aktivity pro MŠ s dětmi s OMJ(včetně obrazových příloh v tištěné podobě) pro snadnější adaptaci vícejazyčných dětí v povinném předškolním ročníku. Oba tyto materiály vznikly v rámci předchozích projektů METY, o. p. s.

Příručky byly vytvořeny v těchto mateřských školách:

Bylo realizováno v rámci projektu Naše čtvrť 2, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002117, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.