+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Spolupráce učitele a asistenta


Přítomnost asistenta pedagoga při výuce je velmi vítaným prostředkem zapojení různě znevýhodněných žáků do vzdělávání. Aby bylo toto zapojení opravdu účinné a asistent pedagoga byl efektivně využit, je velice důležité spolupráci učitele a asistenta dobře promyslet. Promyšlená spolupráce pomůže zefektivnit výuku a vede k inkluzi všech žáků do vzdělávacího procesu, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem.

A to proto, že díky spolupráci:

 • sdílíme a rozebíráme společně myšlenky, metody a přístupy
 • zavádíme a vyvíjíme nové a lepší strategie
 • můžeme snáz řešit problémy
 • můžeme lépe monitorovat pokroky žáků a lépe hodnotit jejich výsledky

Na téma spolupráce AP+P jsme připravili rozhovor s Olenou Keronyak a Štěpánkou Drozdovou.

“Naše vzájemné role jsou už hezky sladěné…”
Paní asistentka pedagoga Olena Keronyak a paní třídní učitelka Štěpánka Drozdová jsou spolupracující kolegyně na druhém stupni ZŠ Kořenského, kde se vzdělává 65 žáků s odlišným mateřským jazykem. Spolupracují spolu již 3 roky a mimo pracovní dobu tráví čas i po vyučování, třeba ve sportovním centru. Pro děti neplánují jen výuku, ale i spoustu mimoškolních aktivit, jako je přespávání s dětmi ve škole, různé výlety po Česku, nebo během víkendu si zajdou všichni zahrát laser game.
 1. Co Vám dělá největší radost na spolupráci s Vaší kolegyní?


 2. Učitelka: Největší radostí je pro mě lidské porozumění a přátelský vztah, který přesahuje profesní rovinu. Dále je to pak upřímná, otevřená a častá komunikace.
  Asistentka: Moje kolegyně je kvalifikovanou pedagožkou. Od prvního dne jsme si sedly a táhneme za jeden provaz. Děti si všímají, že si rozumíme a důvěřují nám.

 3. Jak probíhají Vaše společné konzultace?


 4. Učitelka: Během prezenční výuky jsme konzultovaly podle aktuální potřeby a dění ve třídě. S paní asistentkou jsme byly v kontaktu denně a vždy jsme vše potřebné řešily za čerstva a bez odkladu. Ve většině případů jsme se scházely v kabinetě výchovné poradkyně nebo v naší kmenové třídě. Schůzky to byly a jsou především informační. Probíráme spolu aktuální informace o našich žácích, případně rodičích, ale věnujeme se také probírané látce a výukovým aktivitám. Konzultujeme spolu chování a prospěch každého žaka. Také spolu plánujeme mimoškolní aktivity.
  Asistentka: Probíráme spolu chování a prospěch každého žaka, plánujeme mimoškolní aktivity. Často se scházíme ve třídě nebo v kabinetu výchovné poradkyně.

 5. Jak spolupracujete při online výuce? Zachovala se stejná forma spolupráce, nebo nastaly nějaké změny?


 6. Učitelka: Při online výuce ubylo osobního kontaktu, nicméně konzultace zůstaly ve stejné. Osobní setkávání jsme nahradily elektronickou komunikací (telefon, ZOOM, Facebook), která má v současné době stejný efekt jako naše aktivity během prezenční výuky.
  Asistentka: Jsem přítomná na všech online hodinách. Vím, co se děje ve třídě a když je potřeba, komunikujeme s paní třídní učitelkou a ostatními vyučujícími přes email.

 7. Jak jste si spolu nastavily komunikaci s rodiči a co se Vám při tom nejvíce osvědčilo?


 8. Učitelka: S rodiči jako třídní učitelka komunikuji o školních záležitostech především já. Využívám email, telefonní hovory, zprávy a aplikaci WhatsApp. Paní asistentka komunikuje s rodiči na základě potřeby. Jedná se o rodiče a žáky, kteří potřebují doplňující informace či pomoc při zpracovávání úkolů. Též využívá telefon a aplikaci WA nebo Facebook.
  Asistentka: Já, jako asistentka pedagoga volám rodičům po domluvě s paní třídní učitelkou. Každodenně obvolávám rodiče dětí s OMJ, kteří potřebují pomoc od asistenta.

 9. Uveďte konkrétní příklad, kdy Vám spolupráce zafungovala.


 10. Učitelka: Nemohu uvést konkrétní hodinu a příklad. To co nám dobře funguje je, že se při hodinách držíme každá své role a žáci tak ví, na koho se obrátit a koho požádat v dané situaci o pomoc.
  Asistentka: Spolupracujeme už třetím rokem a máme naše vzájemné role už hezky sladěné. Děti tak vždy vědí, na koho se mají obrátit. Kromě vyučovacích hodin máme i stejnou představu, jak organizovat mimoškolní aktivity.

 11. Je něco, co by se dalo na Vaší spolupráci vylepšit?


 12. Učitelka: Myslím, že naše spolupráce vyhovuje všem zúčastněným stranám a není tedy důvod nic měnit. Jedinou výzvou je zkoušení nových výukových metod a strategií.
  Asistentka: Jsem ráda za to, jaký máme vztah, spolupráce nás baví a naplňuje. Vidíme dobré výsledky naší spolupráce, a proto bych na ní nic neměnila.

 13. Co byste doporučili začínajícím kolegům a kolegyním?


 14. Učitelka: I pracovní prostředí potřebuje lidské porozumění a přátelský vztah. Dobré vztahy s kolegy vždy motivují a pomáhají zvládat nesnáze našeho povolání. Důležitá je častá a otevřená komunikace a sdílení dobrých, ale i špatných zkušeností.
  Asistentka: Asistent je prodlouženou rukou učitele. Musí být vhodně nastavená spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga.

Dobrá praxe

Zuzana Hrušková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.