+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Učebnice a učební materiály pro MŠ


Podívejte se, jaké ucelené učební materiály můžete využít při plánování jazykové chvilky či kurzu pro vícejazyčné děti v předškolním věku.

1) UČEBNICE A UČEBNÍ MATERIÁLY ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA

Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. 2018.
Učebnice pro začínající čtenáře ke všem základním tématům pro začátečníky.

Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s. 2016. Ucelená metoda učení cizího jazyka pro předškolní děti a žáky prvních a druhých tříd funguje na základě obrázkových kartiček a jejich vzájemných kombinací.

Černá, M., Kortusová, T.: 1, 2, 3, 4, 5 s Fidem umím česky hned. Metodická příručka pro výuku Českého jazyka pro děti s OMJ v MŠ. MY Aktivity, o.p.s., 2019.
Metodická příručka pro výuku českého jazyka pro děti s OMJ v MŠ. Obsahuje 12 témat, metodické listy, přílohy, básničky apod.

Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.
Řada dvou učebnic včetně pracovních sešitů, metodik pro učitele a CD kopíruje učivo pro první a druhou třídu pro žáky s OMJ.

Rohová, J.: Dítě-cizinec v mateřské škole. Raabe, 2021.
Metodika s pracovními listy českého jazyka pro dítě s OMJ je určena učitelům MŠ, i rodičům žáků. Obsahuje řadu pracovních listů, které předškoláky naučí první slova a věty.

Linhartová a kol.: Nápadníček META o.p.s., 2020.
Nápadníček a jeho přílohy nabízí pedagogům mateřských škol inspiraci pro práci s celou třídou s ohledem na zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem.

2/ OBRÁZKOVÉ KNÍŽKY A DALŠÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ROZVOJ ŘEČI VHODNÉ PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI

Inspirovat se můžete také v různých pracovních sešitech zaměřených na rozvoj řeči pro děti předškolního věku. Na ukázku uvádíme jen několik z nich.

 • Eichlerová,I,Havlíčková,J.: Velké logopedické pexeso, 1,2,3. Portál 2020.
 • Pávková, B.: Logopedické pexeso a obrázkové čtení B - P - N - D - F - V- K. Computer Press 2008.
 • Pokorná, V.: Šimonovy pracovní listy. Portál 2007.
 • Bernerová, Rotraut, S.: Obrázkové příběhy (Jaro, Léto, Podzim, Zima, Noc). Paseka 2011, 2015.
 • Schrimpfová, J. M.: Můj první slovník českého jazyka. Fraus 2008.
 • Slezáková, K.: Mluv se mnou. Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči. Portál 2014.
 • Šamalíková, P.: Velká kniha českých slov. INFOA 2017.
 • Šplíchal, A.: Nauč mě mluvit. Axióma 2012.

3/ ON-LINE ZDROJE A MOBILNÍ APLIKACE

ČEŠTINA2 – mobilní aplikace vyvinutá organizací META, o.p.s. pro vícejazyčné děti, které se teprve učí česky, jejich rodiče i pedagogy. Aplikace je vhodná pro děti od 5 let a je zdarma.

Čeština s Mínou a Týnou – Zábavný animovaný kurz češtiny, který má dvacet šest dílů a je určený pro malé začátečníky. Pořad vznikl ve spolupráci s NPI ČR a je doplněn pracovními listy.

Logopedie 1, Logopedie 2 – procvičování výslovnosti jednotlivých hlásek ve slovech i větách včetně možnosti nahrávání a porovnání vlastní nahrávky s nahrávkou programu

Abeceda pro děti – procvičování písmenek zvlášť i ve slovech, také s možností nahrávání

Výukové kartičky – aplikace na procvičování základní slovní zásoby z různých tematických okruhů (vhodné také pro MŠ, není potřeba umět číst)

Aplikace Ten Ta To – procvičování gramatických rodů podstatných jmen

Včelka – mobilní aplikace na procvičování češtiny, přes 100 typů cvičení na procvičování slovní zásoby, správné výslovnosti, poslechu i čtení

Mluvídek – mobilní aplikace, která zábavnou formou zapojuje děti do hry a má kladný vliv na rozvoj řeči a slovní zásoby, komplexně pozitivně působí na sluchové a zrakové vnímání dítěte.

4) METODICKÉ MATERIÁLY A ODBORNÁ LITERATURA PRO PEDAGOGY

 • Doleží, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk). AUČCJ 2014.
 • Doleží, L.: Hrajeme si s říkankami. Metodický materiál k jazykové podpoře dětí/žáků cizinců. NIDV 2017.
 • Garlin, E.: Metoda KIKUS Čeština jako cizí jazyk – čeština jako druhý jazyk. META, o.p.s. 2016.
 • Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Portál 2011. ( aktuálně není dostupná)
 • Kmentová, M.: Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka. Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem. NIDV 2016.
 • Kmentová, M.: Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Hudební činnosti v logopedické prevenci. Portál 2018.
 • Nosálová, B. a kol.: Učíme češtinu jako druhý jazyk. META, o.p.s. 2018.
 • Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 – METODIKA. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.

Úplný seznam materiálů pro nečtenáře a začínající čtenáře.

K dalšímu vzdělávání můžete využít také další metodické materiály a odbornou literaturu pro učitele.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.