+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Volnočasové aktivity


V kurzu češtiny pro malé cizince se mi na otázku "Co jsi dělal(a) o víkendu? Co jsi dělal(a) včera odpoledne?" dostávalo stále stejné odpovědi: „Hrál(a) na počítači." !! Tuto odpověď sice dostává učitel často i od českých žáků, tam bývají ale důvody trochu jiné. Děti, se kterými jsem se v kurzu setkávala, byly totiž doma odpoledne úplně samy, rodiče pracovali velmi často až do noci a děti byly celé odpoledne ponechány samy sobě.

Nabídka volnočasových aktivit žákům s odlišným mateřským jazykem je tedy velice důležitá z mnoha důvodů, například:

  • Podporují jejich začleňování do kolektivu mezi vrstevníky - to je pro ně zpočátku úplně nejdůležitější. Velmi často zůstávají tyto děti stranou jakýchkoli vrstevnických struktur a neformální setkávání při konkrétní aktivitě je nejlepší způsob, jak navázat krátkodobá i dlouhodobá přátelství.

  • Umožňují vyplňovat smysluplně volný čas - tento důvod je stěžejní pro všechny mladé lidi. U dětí s odlišným mateřským jazykem nabízí tyto aktivity kromě odpoledního programu, který je sám o sobě důležitý, také rozvoj jejich osobnostního potenciálu, který může být ve školním prostředí snadno potlačen důrazem na měřitelný školní výkon a úspěch, podmíněný však dobrou znalostí vyučovacího jazyka.

  • Pomáhají dětem s češtinou - neformální komunikace s vrstevníky přispívá k mnohonásobně rychlejšímu osvojení češtiny než k jakému dochází při formálním vzdělávání ve školním prostředí. Kolik příležitostí ke komunikaci má žák s OMJ v hodině a o přestávce? A kolik toho může napovídat v turistickém oddíle nebo na keramice? Zkušenosti cizinců, kteří zde již dlouhodobě pobývají, ukazují, že nejvíc se „rozmluvili“ právě na táboře nebo chozením do běžného kroužku.

Co pro to můžeme udělat?

  • Hlavně se nebát, že se s dětmi nedomluvíme! Ve většině běžných interakcí, které mezi námi a dětmi i mezi samotnými dětmi probíhají, existuje jakési předporozumění. Stačí na něj navázat a zapojit zpočátku tužku, papír, ruce a nohy.

  • Dát rodičům seznam nabízených kroužků, které ve škole organizujete. Většinou se k těmto informacím nemají jak dostat. Pokud nerozumí, je dobré seznam přeložit (alespoň překladačem) nebo doplnit jednotlivé kroužky piktogramem.

  • Dát rodičům kontakty na nízkoprahová centra nebo na DDMka v okolí.

+ Apelovat na rodiče a vysvětlit jim smysluplnost zapojení dětí do volnočasových aktivit. Z průzkumu vyplývá přílišný důraz rodičů cizinců na formální vzdělávání a obavy ze zapojení dětí, které ještě neovládají češtinu. Na překážku je pochopitelně také fakt, že děti velmi často odpoledne pomáhají rodičům v domácnosti nebo v zaměstnání. META v rámci projektu Naše čtvrť 2 připravila pro rodiče nápomocné Desatero (Proč přihlásit děti na volnočasové aktivity?) a Rozcestník (Hledám volnočasovou aktivitu pro své dítě) v různých jazykových mutacích (česky, anglicky, ukrajinsky, rusky a vietnamsky).


V záložce dobrá praxe naleznete některé realizované projekty. Jestliže sami nabízíte volnočasové aktivity i žákům s odlišným mateřským jazykem, pošlete nám je. Rádi je zde zveřejníme.

Jaké existují kroužky pro děti, kam zajít na výlet a co dělat ve volném čase v Praze - na to odpoví stránky www.volnycaspraha.cz. Dále si zde můžete stáhnout tabulku kontaktů na organizace nabízející volnočasové aktivity v Praze a Středočeském kraji.

TIPY Případně, pokud budete mít chuť, můžete si s dětmi vyzkoušet naše volnočasové aktivity: pro začátek třeba Ledolamky a na volná odpoledne Dobrodružné výpravy po Praze.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.