+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vícejazyční rodiče a vyšetření v PPP


U vícejazyčných dětí je často nedostatečná znalost jazyka jevem, který komplikuje pedagogickou diagnostiku. Přesto se ale může stát, že se k odlišnému mateřskému jazyku přidruží i jiná speciální vzdělávací potřeba. Jako pedagog se potřebujete ujistit, jak správně zacílit podporu pro vícejazyčné děti ve třídě, proto může nastat potřeba doporučit rodičům odborné vyšetření v pedagogicko psychologické poradně.


Než však začnete rodiče vysílat na vyšetření ověřte si, zda jste podnikli tři základní kroky:

  • o dítěti a jeho rodině máte dostatečné informace- víte jakým/i jazyky doma hovoří, jak dlouho žije v ČR, s kým dítě žije a případně i jaké byly migrační okolnosti rodiny
  • adaptaci dítěte jste se pozorně věnovali, spolu s rodiči jste ji společně vyhodnotili, dle vašeho názoru je dítě úspešně "zadaptované"
  • v rámci pozorování wellbeingu dítěte jste vyloučili průběh náročného procesu vykořenění nebo traumatu dítěte

V počátcích adaptace se nedoporučuje vysílat dítě s odlišným mateřským jazykem na vyšetření v PPP. Většinou je vhodné počkat prvních pár měsíců, než si dítě zvykne na režim MŠ a začne se postupně samo projevovat a základně spolupracovat. V případě, že se ale domníváte, že je u dítěte přidružená závažná okolnost, která přímo ovlivňuje jeho schopnost fungování ve třídě, může být naopak včasné vyšetření způsobem, jak získat podpůrné opatření vyššího stupňě, které by v důsledku znamenalo například možnost financovat asistenta pedagoga. Právě asistent pedagoga hraje klíčovou roli v inkluzi vícejazyčných žáků a nejen jich.

Jak postupovat při doporučování vyšetření v PPP

  1. Sjednejte si s rodiči individuální schůzku, podle vzájemných jazykových potřeb zvažte přítomnost tlumočníka. Je důležité mít na komunikaci o PPP dostatek času a klidu, není to téma vhodné k vyřízení při vyzvedávání dětí v šatně. Zároveň je velmi důležité si ověřovat porozumění a mít jistotu, že se žádné informace neztratí v překladu.
  2. Připravte si na schůzku tištěné informace (ideálně v rodném jazyce rodičů, nebo v AJ) o školských poradenských pracovištích a o podpůrných opatřeních pro děti s OMJ.
  3. Vysvětlete rodičům výhody podpůrných opatření na konkrétních příkladech z vaší třídy. Například jak Vám přítomnost asistenta pedagoga ve třídě umožní individuální práci s dítětem, jak může asistent adaptovat aktivity pro lepší porozumění apod.
  4. Pro usnadnění komunikace s rodiči v záležitosti návštěvy ŠPZ lze využít informační dopis pro rodiče s vysvětlením a instrukcemi v různých jazycích. Do textu je vhodné připsat adresu a kontakt na poradenské zařízení v dané městské části. Příslušné místo je v textu označeno.
  5. Doporučte rodičům pedagogicko psychologickou poradnu se kterou vaše MŠ spolupracuje (nebo dokonce konkrétního pracovníka), zároveň vysvětlete možnost volby poradny dle preference rodičů (i možnost soukromých poradenských zařízení). Vysvětlete rozdíl mezi PPP a SPC.
  6. Nezapomeňte rodiče upozornit na dlouhé čekací lhůty v poradnách, především pokud doporučujete vyšetření, které souvisí s posouzením školní zralosti.
  7. Předejte rodičům Vámi vyplněné evaluační nebo diagnostické nástroje, které poslouží jako podklad pro vyšetření. Své vyhodnocení těchto nástrojů s nimi konzultujte a vysvětlete jim, proč se domníváte, že je třeba přistoupit k vyšetření v PPP.

Vyšetření v PPP nebo určení možného SVP u dítěte může být rodiči z jiného kulturního prostředí vnímáno jako něco znepokojivého nebo dokonce pro dítě a jeho rodinu stigmatizujícího, proto je potřeba tento systém pedagogicko-psychologické podpory rodičům citlivě vysvětlit a zbavit je tak zbytečných obav.

Milena Poeta
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.