+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Žáci z Ukrajiny na ZŠ


Podmínkou úspěšného zvládnutí situace je pro nově příchozí žáky adaptace na české školní prostředí a osvojení češtiny.

Adaptační období

Období příchodu do nového školního prostředí není snadné pro žádného žáka. Dítě si zvyká na nový režim, nový způsob vzdělávání, ale i na nový kolektiv a učitele. Toto období je právě pro nově příchozí žáky z Ukrajiny o to těžší, že přicházejí nejen z jiného systému vzdělávání a kulturního prostředí, ale mají za sebou velmi náročné traumatizující chvíle a budou potřebovat čas, aby se zklidnili a zvykli si na zcela novou situaci.

Doporučujeme dětem ve škole dopřát adaptační období, zapojovat hry a další aktivity, začít je pomalu postupně učit česky, ale netlačit na výkon. Hlavním cílem by mělo být, aby se tu děti cítily především dobře a bezpečně. S procesem adaptace, který je náročný nejen pro nově příchozí děti, ale i pro třídní kolektiv a učitele, může pomoct ukrajinský asistent pedagoga.

Jazyková příprava

Od září 2021 byl spuštěn systém financování a organizace jazykové přípravy pro žáky cizince dle § 20, ŠZ. Řídí se právní úpravou vyhlášky č. 48/2005 Sb. Jedná se o systém určených škol pro jazykovou přípravu žáků s cizí státní příslušností. Nárok na jazykovou přípravu mají pouze nově příchozí žáci s cizí státní příslušností, kteří plní povinnou školní docházku v ČR po dobu kratší než 12 měsíců. Více informací se dočtete v našem článku Jazyková příprava (dle § 20).

Na základě sběru dat o fungování celého systému během pilotního školního roku 2021/2022 vypracovala META, o.p.s. kvalitativní analýzu Nový systém jazykové přípravy v praxi. Následně se poté na toto téma konala panelová diskuze dne 31. 5. 2022.

TIPY Z PRAXE

ZAPOJENÍ DO VÝUKY
  • jednoduché tipy pro zapojení žáků do výuky
  • Stand by me / Stojím při Tobě - buddy program, který napomáhá adaptaci dětí a mladých lidí z Ukrajiny, nebo dětí jinak znevýhodněných, do českých škol. Cílem je pomoci vytvořit ve školách rovnocenné a přátelské prostředí, ve kterém se děti a mladí lidé budou cítit bezpečně, budou spolupracovat pod vedením mentora na úkolech v oblasti pohybu, dovedností a dobrovolnictví.
VÝUKOVÉ MATERIÁLY
JAK UČIT ČEŠTINU JAKO DRUHÝ JAZYK (ČDJ)
KOMUNIKACE S RODIČI

  • Video o důležitých termínech a zajímavostech v českém školním roce v ukrajinském jazyce s českými titulky a duševním zdraví.

  • Video Život je teď o duševním zdraví v ukrajinském jazyce s českými titulky.

DÁLE DOPORUČUJEME
Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.