+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Začleňování středoškoláků s OMJ


Období přechodu na střední školu, tedy kolem 15. roku věku, je samo o sobě velice náročné. Tito mladí lidé si teprve hledají a formují vlastní identitu, a zároveň se snaží začlenit tuto svoji osobnost do společenství vrstevníků. Tímto obdobím se tak prolínají dvě trochu protichůdné tendence: 1) najít a zachovat si sebe sama a být autentický 2) a zároveň se stát součástí společenství a být uznaný ostatními. I za standardních situací je výzva toto období zdravě zvládnout. O to je období vstupu na střední školu komplikovanější pro žáky s OMJ, kteří kromě toho řeší další otázky typu:

 • Jak to v české škole funguje?
 • Jak se dostanu do druhé budovy/tělocvičny/učebny?
 • Jak se mám zeptat, když tomu nerozumím?
 • Můžu vůbec stíhat sledovat všechen výklad ve škole, když nerozumím všemu?
 • Kdo mi poradí? Jak si tady můžu najít kamaráda, když neumím dobře česky?
 • Nebudou se mi smát za můj přízvuk a za moje chyby?
 • Jak mám přiměřeně vyjádřit svoje názory a emoce?
 • Nejsem hloupý, jen nevím, jak to říct…
 • Hodí se teď mluvit / udělat…?
 • Všichni na mě divně koukají, to jsem opravdu tak jiný?
 • Jak můžu být jako ostatní? Nechci vyčnívat…
 • Ale my tohle doma řešíme/děláme/slavíme jinak, copak je to špatně?
 • Přišel jsem o kamarády a/nebo rodinu, jsem tu v podstatě sám. Co když tu být nechci?
 • Musím pomáhat rodičům se zajištěním rodiny, jak mám stíhat ještě další věci/doučování po škole?

Jaké to je být mladým člověkem s odlišným mateřským jazykem v české škole? Poslechněte si krátký záznam debaty s tvůrci videí do naší Tvůrčí a literární soutěže Čeština je i můj jazyk a dalšími mladými lidmi s OMJ. Jejich autentické výpovědi nám nejlépe zprostředkují to, jak se při začleňování do české školy cítí a co jim v integraci může pomoci.

Žáci s OMJ tedy čelí navíc překážkám, které jsou zejména spjaté s odlišným jazykem a kulturou. Nesmíme však zapomínat, že to nejsou bariéry jediné, ale jedny z mnoha. I když máme na škole studenty, kteří jsou v české škole již delší dobu a rozumí poměrně dobře, neznamená to, že jsou ve škole plně integrováni a nepotřebují pomoc ani ve výuce či mimo ni. Právě žáci pokročilejší v jazyce jsou často mimo hlavní zájem, protože "to nějak zvládají". I pro ně ale mohou být výše uvedené otázky každodenní realitou...

Jak jim tedy můžeme jako jejich pedagogové pomoci? Stejně jako dalším studentům: buďme jim oporou a vzorem, buďme jim k dispozici, když to potřebují, zajímejme se o jejich život, zájmy a názory, dejme jim příležitost zažít pocit úspěchu, ukažme jim lidský přístup a nabídněme bezpečné prostředí pro dospívání i učení. Zkrátka buďme tu pro své studenty a zajímejme se o ně.

Následující stránky podrobněji představují konkrétní možné nástroje podpory začleňování žáků s OMJ na SŠ:

Tématu začleňování se věnuje komplexní metodika pro pedagogy SŠ:

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.