+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Záznamový arch pro sledování jazykových kompetencí a pokroku


Tento záznamový arch slouží k zaznamenávání stavu osvojení jazykových a řečových kompetencí především u žáků a žákyň s nedostatečnou znalostí češtiny, s jazykovou bariérou ve výuce.
Záznamový arch můžeme použít jako jednorázový podklad pro hodnocení. Můžeme ho vyplňovat opakovaně, např. každé čtvrtletí, a získáme tak přehled o tom, jaký dělá nebo nedělá dítě pokrok, a toto sledování pokroku pak můžeme také využít k hodnocení.

Podrobný popis, návod a příklad vyplněného archu najdete v souboru Záznamový arch pro sledování jazykových kompetencí a pokroku (návod, vzor).
Záznamový arch můžeme vyplňovat buď v papírové podobě a uchovávat ve složce, nebo jako sdílený dokument na školním disku, a sdílet tak informace se všemi pedagogickými pracovníky, kteří s dítětem přicházejí do styku. Soubor můžete tisknout nebo do uloženého PDF můžete přímo psát.


Záznamový arch sledování jazykových kompetencí a pokroku.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.