+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zeměpis


Předměty jako zeměpis a vlastivěda existují všude na světě, mají ale většinou rozdílné obsahy a požadavky, které jsou z pochopitelných důvodů zaměřené především na geografický region dané země. To může zpočátku způsobovat při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem problémy, vycházející z našeho trochu etnocentrického pohledu (např. Jak je možné, že neví, že hlavní město ČR je Praha a Slovenska Bratislava?!). Možná by nás ale naopak překvapilo, jak nadstandardní znalosti o své původní vlasti i o okolních zemích tito žáci mají. Těchto znalostí bychom měli v hodinách umět využít.

Práce s mapou je ovšem klasická dovednost, při které se i žák s OMJ může bezproblémově zapojit do výuky. Zpočátku je ovšem důležité ujasnit pokyny, které jsou pro ostatní samozřejmostí (např. vyhledej na mapě, ukaž, popiš atd.).

K usnadnění prvních kroků vícejazyčného žáka, který zcela či téměř neovládá český jazyk v daném předmětu, využijte Soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ.

Materiály do výuky ke stažení:

 1. Orientace na mapě - základní pojmy
 2. Světové strany
 3. Zeměpisné souřadnice
 4. Zámořské objevy
 5. Vesmír
 6. Stavba země, zemětřesení
 7. Hydrosféra
 8. Pitná voda a znečištění vody
 9. Spotřeba vody
 10. Spotřební průmysl a globalizace
 11. Kde se vzalo to, co jíme
 12. Urbanizace - stěhujeme se do měst
 13. Vznik a vývoj Země

Česká republika

 1. Česká republika
 2. Česká republika a země, ze které pocházím
 3. Vodstvo České republiky
 4. Zemědělská produkce v ČR
 5. Česko-ukrajinské mapové pomůcky

Klíčové vizuály (KV)

Ve výuce využijte také klíčové vizuály. Více o nich v kapitole Grafická vizualizace obsahu.
1. Zemědělství v ČR
2. Fáze měsíce

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.