+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Motivace vícejazyčných žáků


Článek doplňujeme...

Setkáváte se u vícejazyčných žáků s demotivací, lhostejností, nezájmem o školu či problémovým chováním? Příčiny mohou být různé:

  • Nesouhlas se stěhováním - vede ke stesku po rodině, přátelích a známém prostředí. Žák*yně očekává, že se vrátí domů.
  • Nenaplněná očekávání - žák*yně nerozumí jazyku, nikdo se mu*jí nevěnuje, nezačlenil se do kolektivu, uzavírá se do sebe (tzv. tiché období), jeho*její chování si ve škole vykládají jako nezájem o výuku.
  • Vysoké nároky ze strany nové školy a rodiny - žák/žákyně je pod stresem, selhává, snaží se dohnat učivo.
  • Problémové chování i v zemi svého původu.

Protože motivace žáků je pro jakoukoliv výuku stěžejní, můžeme se řídit citátem Roberta Čapka alias Líného učitele:

"Myslet si, že děti nosí do školy motivaci v tašce, je nesmysl. Učitel je ten, kdo musí posílit motivaci dětí."


A dále vyzkoušet ve výuce pár tipů z naší MOTIVAČNÍ BONBONIÉRY:

Infografiku je možné stáhnout ve formátu PDF.

ZÁJMY A ZÁLIBY DÍTĚTE PROMÍTNEME DO VÝUKY

Zjistíme silné stránky žáků, jaké měli zájmy v zemi původu a doporučíme volnočasové aktivity. Ptáme se jich na oblíbený předmět, koníčky, budoucí plány, popř. vztah k češtině.

Zájmy a záliby dítěte promítneme do výuky, např. popis dne oblíbeného mazlíčka, filmového hrdiny, ukázka vlastního sportovního dresu apod. Máme přehled o tom, kdo je ve třídě fotbalista a kdo baletka.

Moje tričko - oblíbený hrdina, sport, zvíře... Aktivita z časopisu Tečka Vizitka - seznamovací aktivita lektorek Česky levou zadní Vztah k češtině a dalším jazyků dítěte - Jazykové dotazníky, Rozhovor se žákem

ZAŘAZUJEME ZAJÍMAVÉ a NETRADIČNÍ METODY A AKTIVIZUJÍCÍ DRUHY PRÁCE

Střídáme různé (i neverbální) typy aktivit, např. běhací diktát, práce s kartičkami, chňapačka, vybarvování, kresba, pantomima, kreativní činnosti, zapojujeme jazykově nenáročné hry, často zařazujeme skupinovou práci.

Z obyčejného úkolu uděláme něco výjimečného, bonus pro speciální příležitost, např. hledání pokladu, luštění rébusu.

Zapojujeme interaktivní prvky a aplikace (Kahoot, Wordwall, Quizizz, Quizlet, Learning Apps atd.). Využíváme vzdělávací či překladové aplikace, které jsou intuitivní, hravé a nekladou velké jazykové nároky. V těchto aplikacích žáci vidí správné řešení sami a nemusí tak být nejistí kvůli výsledkům zbytku třídy. Můžete se inspirovat tím, jak využívají technologie v Estonsku.

VYUŽÍVÁME AUTENTICKÉ MATERIÁLY A REÁLNÉ PŘEDMĚTY

Učebnice jsou skvělé a v dnešní nabídce si můžeme bez problémů vybrat, ale vždy budou dříve nebo později zastarávat a často jsou psány univerzálně, bez ohledu na mateřský jazyk žáků. Proto můžeme své materiály upravit na míru využitím autentických prvků jako jsou např. etikety, letáky, písničky, plánky, mapy, videa apod. Vždy ale dobře zvažujeme jazykovou náročnost materiálu, příp. ho vhodně adaptujeme.

Kombinujeme práci s učebnicí / pracovními listy a reálnými předměty, např. peníze, kostra, modely těles, makety jídla apod.

HODNOTÍME PODPORUJÍCÍM ZPŮSOBEM

Žáky hodnotíme individuálně za osobní pokrok s ohledem na neznalost jazyka a nesrovnáváme s ostatními žáky. Využíváme slovní hodnocení, zpětnou vazbu, skupinovou reflexi, sebehodnocení.

Cíleně necháme žáka zažít úspěch a zadáme zvládnutelné úkoly. Ukazujeme konkrétně, co se povedlo či zlepšilo. Dáváme 1–2 tipy, co si např. v testu/cvičení pohlídat příště, co zlepšit. Učíme děti, že neexistuje špatná otázka.

Zapojujeme různé podoby sebehodnocení, např. semafor, teploměr, smajlící/puntíci, co umím.

Sebehodnocení v učebnici Levou zadní I.

Zuzana Janoušková, Karolina Kenderová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.