+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

PLATFORMA ČDJ vyučujících v MŠ, ZŠ, SŠ: Učitelská káva s ČDJ


PLATFORMA VYUČUJÍCÍCH ČDJ

NOVINKY – SDÍLENÍ – INSPIRACE

CO JE UČITELSKÁ KÁVA S ČDJ?

Učitelská káva s ČDJ (Platforma vyučujících ČDJ) je neformální otevřená skupina pro vyučující ČDJ, kteří působí ve škole v Praze (MŠ/ZŠ/SŠ).

K ČEMU UČITELSKÁ KÁVA S ČDJ SLOUŽÍ?

  • pravidelná setkávání s přednáškami expertů z praxe
  • tematické workshopy
  • inspirace do praxe (nové metody, pomůcky, výukové materiály)
  • vzájemná podpora a sdílení zkušeností
  • metodická podpora

Jak bude platforma fungovat, bude záležet hodně na jejích členech. Podle zájmu budeme na jednotlivá setkání zvát experty a hosty z praxe a společně připravovat tematické workshopy. Budeme se věnovat tématům, která členové řeší a potřebují s nimi poradit.
Setkání probíhají podle zájmu a potřeb členů, minimálně však dvakrát za rok.


SETKÁNÍ PLATFORMY VYUČUJÍCÍCH ČDJ V MŠ:


SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PLATFORMY VYUČUJÍCÍCH ČDJ V ZŠ a DAP (DVOJJAZYČNÝCH ASISTENTEK A ASISTENTŮ PEDAGOGA):

PRO KOHO JE URČENA?

Přednostně pro účastníky a absolventy kurzů a workshopů METY zaměřených na výuku češtiny jako druhého jazyka, dále i pro ostatní vyučující ČDJ, kteří mají zkušenosti a praxi.

Kontaktujte nás pro více informací
Klára Šuvarská
vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

Platformy jsou realizovány v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 /></p>
</body></html>

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.