+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

PLATFORMA ČDJ vyučujících v MŠ, ZŠ, SŠ aneb Učitelská káva nad výukou ČDJ


PLATFORMA VYUČUJÍCÍCH ČDJ

NOVINKY – SDÍLENÍ – INSPIRACE

CO JE PLATFORMA VYUČUJÍCÍCH ČDJ aneb Učitelská káva nad výukou ČDJ?

Platforma vyučujících ČDJ je neformální otevřená skupina pro vyučující češtiny jako druhého jazyka, kteří působí ve škole v Praze (MŠ/ZŠ/SŠ).

K ČEMU PLATFORMA VYUČUJÍCÍCH ČDJ SLOUŽÍ?

 • pravidelná setkávání s přednáškami expertů z praxe
 • inspirace do praxe (nové metody, pomůcky, výukové materiály)
 • vzájemná podpora a sdílení zkušeností
 • metodická podpora
 • příjemně strávený čas u kávy

PRO KOHO JE URČENA?

Přednostně pro účastníky*ice a absolventy*ky kurzů a workshopů METY zaměřených na výuku češtiny jako druhého jazyka, dále i pro ostatní vyučující ČDJ, kteří mají zkušenosti a praxi.

ONLINE FB SKUPINA ČEŠTINA NA DRUHOU pro vyučující ČDJ a (D)AP

Pozvánky na akce, sdílení inspirace do výuky a další novinky najdete také na naší facebookové skupině Čeština na druhou. Přidejte se k nám!


PROBĚHLÉ AKCE:

 • 6. 3. 2023 Když je pomoci až moc aneb Přijďte si na to sami
 • Na dalším společném setkání platformy vyučujících ČDJ v ZŠ a DAP bylo hlavním tématem, že práce AP vede primárně k postupnému osamostatňování dětí. Povolání AP není o tom, jak "posluhovat" dětem a dělat za ně práci, ale o tom, jak je podporovat a rozvíjet při výuce. Na tomto setkání jsme si prakticky vyzkoušeli, jaké to je dávat návodné otázky a jakou podporu zvolit, aby byla co nejvíce přínosná.

 • 2. 6. 2022 Heterogenní výuka
 • Setkání proběhlo netradičně formou spojení dvojjazyčných asistentek*tů pedagoga (DAP) a vyučujících češtiny jako druhého jazyka. Kvůli velkému příchodu dětí z Ukrajiny se asistenti a učitelé ocitli v nelehké situaci, kdy často působili v heterogenních skupinách, kde se učili děti a žáci různého věku. Proto jsme se zaměřili na toto téma a rozhodli se uspořádat setkání, kde jsme si prakticky vyzkoušeli, jak v takto různorodé skupině učit či asistovat.
  Článek k tématu: Výuka v heterogenní skupině.

 • 17. 5. 2022 Logopedická prevence v MŠ
 • Účastnice*íci setkání se seznámili s nejčastějšími poruchami řeči u dětí předškolního věku, metodami individuální a skupinové podpory rozvoje řeči u dětí, praktickými tipy a materiály pro správný vývoj řeči dítěte.

 • 14. 6. 2021 Učitelský refresh a návrat do učebny
 • Zahájení platformy vyučujících ČDJ v ZŠ a SŠ, učitelský refresh: jak načerpat nové síly v létě, ale i během roku, metodické informace k nadcházejícímu školnímu roku a inspirace pro učitele ČDJ (organizace a vybavení učebny, materiály).

Kontaktujte nás pro více informací
Klára Šuvarská
vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

Platformy jsou realizovány v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 /></p>
</body></html>

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.