+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Publikace pro (D)AP


Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem: praktická příručka pro asistenty a asistentky pedagoga v ZŠ


Publikace je určena všem asistentkám a asistentům pedagoga (AP), kteří ve školách pracují s dětmi s OMJ. Jednotlivé kapitoly se věnují stěžejním oblastem procesu začleňování těchto dětí v základních školách a roli AP v každé z nich (začleňování do kolektivu, zapojování do výuky, hodnocení apod.). Zároveň představují i specifika a přínosy tzv. dvojjazyčných asistentů pedagoga (DAP).
Praktická příručka slouží k využití při každodenní práci ve škole a je připravena tak, že si ji každý může přizpůsobit vlastním potřebám a zkušenostem. Obsahuje řadu tematických úkolů a otázek k zamyšlení či příklady situací z praxe a návody, jak je možné v nich postupovat.

Přílohou publikace je plakát Raketa. Prostřednictvím kresleného příběhu dětem vysvětluje přítomnost (D)AP ve třídě, jeho funkci, roli a činnost. V publikaci v Příloze č. 2 najdete k plakátu podrobnější informace a především návrhy aktivit, jak s tímto plakátem s dětmi ve třídě pracovat. Plakát je připraven ve formátu A3. Můžete si jej vytisknout a vyvěsit ve třídě.

Zdarma ke stažení: https://meta-ops.eu/publikace/asistujeme-u-deti-s-odlisnym-materskym-jaz...


Projekt Čeština na druhou!, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.


Dvojjazyční asistenti pedagoga – příběhy úspěšné integrace


Asistent pedagoga hraje při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem důležitou roli. Navíc pokud mluví asistent stejným jazykem jako žáci s OMJ, může to proces vzdělávání ještě usnadnit. Dvojjazyčných asistentů pedagoga jsme od roku 2012 díky podpoře z ESF proškolili 49. Nyní jsme se rozhodli šest z nich představit a ukázat, jakým způsobem ve školách a školkách pracují. Publikace přináší také poutavé vyprávění o jejich klikaté životní cestě. Dozvíte se, co je přivedlo do České republiky, jaké je jejich oblíbené jídlo a přečtete si i historky ze školních lavic.

Zdarma ke stažení: https://meta-ops.eu/publikace/dvojjazycni-asistenti-pedagoga-pribehy-usp...

Hledá se dvojjazyčný asistent…


Publikace shrnuje zkušenosti dvojjazyčných asistentů pedagoga, kteří byli zaměstnáni v pražských školách a podporovali učitele i děti a žáky s OMJ. Publikace může sloužit jako metodický průvodce při nastavování pozice asistenta pedagoga pro žáky s OMJ.

Zdarma ke stažení zde: https://meta-ops.eu/publikace/hleda-se-dvojjazycny-asistent/

Zuzana Prokopová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.