+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

O migraci


Přemísťování osob v prostoru je přirozený jev, který provází lidskou populaci od nepaměti. Z různých důvodů (ekonomických, politických, ekologických, náboženských aj.) opouštějí lidé zemi svého původu a hledají dočasně či trvale nová místa, kde naplňují své životní plány.

Podle toho, zda se proces stěhování odehrává v rámci jednoho politicko-územního celku nebo dochází k překročení jeho hranic, hovoříme dnes buď o migraci vnitřní, nebo o migraci mezinárodní. Z perspektivy státu pak rozeznáváme emigraci (vystěhování) a imigraci (přistěhování). Podle definice OSN je pak migrantem každý člověk, který změní své místo pobytu překročením mezinárodně uznávaných hranic a stráví zde déle než jeden rok.

Emigrace nemusí být vždy výsledkem svobodného rozhodnutí. Tisíce lidí opouští svá bydliště z důvodu přímého ohrožení svého zdraví či životů. Tyto faktory jsou zohledněny v dělení migrace na dobrovolnou a nedobrovolnou (vynucenou). V závažných případech (zejména z důvodů perzekuce z politických či náboženských důvodů) pak mohou emigranti mimo svou zemi původu získat status uprchlíka, který může vést až k udělení azylu.

Mnohem častěji je však migrace výsledkem snahy zlepšit svou ekonomickou situaci, popř. zabezpečit lepší budoucnost pro svou rodinu. V takových případech se hovoří o tzv. ekonomické, popř. pracovní migraci. Ze všech typů migrace lze tento typ považovat za nejrozšířenější.

Na rozdíl od řady evropských států doznívá v české společnosti totalitní zkušenost z let 1948-1989, kdy byla bývalá Československá republika mezinárodním migračním trendům uzavřena. V průběhu několika generací byl systematicky konstruován obraz emigranta jako nepřítele státu, rodiny emigrantů byly ostrakizovány a jejich majetek často podléhal konfiskaci. Čtyřicet let izolace byla dostatečně dlouhá doba k tomu, aby totalitní komunistický režim významně potlačil historickou zkušenost s přirozenou povahou migrace (typického společenského fenoménu v Českých zemích před rokem 1939). Otevření hranic po roce 1989 tak zahájilo novou etapu společenského vývoje, jehož součástí bylo i znovunabytí zkušenosti s fenoménem migrace (emigrace i imigrace), a setkávání a konfrontace odlišných kulturních praxí v rámci sdíleného sociálního prostoru.

Více informací k tématu migrace naleznete např. na:

Kristýna Titěrová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.