+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zásady online pedagogiky


Na mnoha stránkách v současnosti můžeme najít ucelené zásady, jak pracovat v rámci online pedagogiky. Vybrali jsme pro Vás
3 nejdůležitější zásady z pohledu žáků s nedostatečnou znalostí češtiny, žáků s OMJ.

1) Informujeme rodiče žáků s OMJ, ale nespoléháme na jejich pomoc

Je důležité jasně, jednoduše a stručně informovat rodiče o tom, jak výuka probíhá, jaké mají žáci povinnosti, jaká jsou pravidla fungování apod. Používáme jednoduché věty, infinitivy, jasné informace, vyjadřujeme se heslovitě (více na Jak komunikovat s rodiči). K češtině je dobré přiložit i překlad do jazyka dané rodiny - i když není Google překladač vždy 100%, jednoduché pokyny a věty dokáže přeložit správně.

Základní informace k uzavření škol pro rodiče nemluvící česky jsme přeložili do angličtiny, ruštiny a vietnamštiny. ČOSIV pak vypadal Desatero pro rodiče s SVP, které lze použít také pro rodiče žáků s OMJ.

Zároveň je důležité nespoléhat na přítomnost a pomoc rodičů, úkoly by měli žáci zvládnout sami. Zejména u žáků s OMJ je nutné počítat s tím, že jim rodiče nebudou schopni pomoci.

Pokud se Vám nedaří rodiny kontaktovat, nevzdávejte to. Zkoušejte to všemi možnými způsoby (např. přes spolužáky, poštou).

2) Nezahlcujeme žáky (ani sebe)

Vypracování úkolů doma zabere mnohem více času než ve škole, soustředění je doma náročnější. Zadáváme úkoly tak, aby byly splnitelné i pro žáky s nižším tempem nebo porozuměním - žáci s OMJ mohou při vypracování potřebovat větší oporu ve slovnících nebo u spolužáků, budou potřebovat více času.

Přemíra materiálů a úkolů (navíc z různých předmětů) je může demotivovat a postupně jim může tzv. “ujet vlak”, do kterého už nebudou umět/chtít naskočit. Kontrolujeme, jak se každému zvlášť daří dané termíny a úkoly plnit.

A mysleme i na sebe, když každý den obdržíme 70 úkolů od žáků na vyhodnocení, může nás to stát mnoho sil.

3) Nedopustíme ztrátu kontaktu (nejen s češtinou)

Pro žáky s OMJ je škola podnětným prostředím, díky němuž se učí jazyk lépe a rychleji. Nyní jsou doma s rodinami, které třeba česky vůbec nehovoří. I když jsou úkoly a zadání v češtině (viz články k instrukcím) důležité, nezapomínejme být s žáky i v přímém kontaktu (Skype, WhatsApp, Hangout aj.).

Kromě vzdělávání je nutné utužovat s žáky vztah, znát jejich situaci, být jim k dispozici (nejen pro úkoly). Pořádejme pravidelná setkání (videokonference, audiohovory), vyzývejme je ke spolupráci mezi sebou online.

S žáky s OMJ doporučujeme být v přímém kontaktu pravidelně a více, máme možnost se jim věnovat individuálně (i když si o to sami neřeknou, monitorujme je, podporujme, pomáhejme jim).

To vše s hranicemi - nastavme si konzultační hodiny, kdy jsme pro žáky online. Není možné ani žádoucí, abychom my nebo žáci byli online NONSTOP.

TIP: Nejen učitelé musí být jediným kontaktem žáků s OMJ s češtinou. Nejpřirozenějším kontaktem jsou jejich vrstevníci. Propojte Vaše žáky mezi sebou, dejte jim pár tipů, co spolu mohou podnikat i online. Najděte žákům s OMJ patrona / buddyho, který jim bude k ruce jak ve školním, tak mimoškolním či online prostředí. Přítele potřebuje každý z nás.

Další zásady online pedagogiky čtěte na:
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22438/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219373328422866&set=gm.2762796... (infografika)
https://www.facebook.com/linyucitel/photos/pcb.2472142626448684/24721424... (infografika)
https://www.iste.org/explore/10-strategies-online-learning-during-corona...

Část webu "Výuka na dálku" byla vytvořena v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ spolufinancovaného z dotačního programu MŠMT na Podporu aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.