+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Bezpečnost práce a ochrana zdraví


Na středních odborných školách a středních odborných učilištích se žáci účastní praktické výuky, v níž je nutné dbát na zvýšenou opatrnost a dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Jak zajistit, aby pokynům dostatečně rozuměli také žáci s OMJ?

Překlady a tlumočení

Nejspolehlivější formou proškolení je pochopitelně využití tlumočníka přímo při proškolování a/nebo přeložení pokynů pro bezpečnou práci do mateřského jazyka žáků. Překlady a tlumočení nabízí zdarma Národní pedagogický institut ČR. Nicméně máme-li ve třídě žáky z více jazykových prostředí, nemusí být pro nás snadné tlumočení/překlady včas zajistit. Zároveň překlady sáhodlouhých textů pro samotné proškolení nemusí být pro naše žáky srozumitelné či zapamatovatelné ani v jejich rodném jazyce. Jak tedy můžeme podpořit porozumění pokynům všech našich žáků?

Názornost především

Jako při výuce samotné, i zde platí nejdůležitější zásada názornosti. Steve Goodman, americký konzultant pro pedagogické pracovníky v oblasti problémového chování žáků a vysokoškolský pedagog, ve své přednášce o problémovém chování žáků, říká, že je nutné žákům ukazovat jak příklady správného chování, tak i toho chybného. V takovém případě pak není prostor pro pochybnosti, zda dělám něco špatně.

Jakou zvolit formu?

Možností jsou názorné ukázky přímo na pracovišti. Pouhé „ukazování“ však může být lehce zapomenutelné, nejlépe si člověk zapamatuje to, co si sám zažil. Nechme si žáky skutečně vyzkoušet a procvičit zásady a principy bezpečnosti ve cvičných podmínkách, než nastoupí do plného provozu.

Užitečné může být také vlastní vytvořené instruktážní video, natočené přímo na pracovišti se žáky. Na internetu lze pro inspiraci najít mnoho instruktážních videí (např. českých i zahraničních firem či zahraničních škol)

Pro neustálé připomínání zásad a pravidel je pak ideální na pracoviště/do učebny umístit také instruktážní leták, který bude obsahovat jasné a názorné instrukce či zásady. Lze například vycházet z řádu učebny, jak jsme postupovali my v případě vytvoření následujícího letáku pro obor zahradnictví na škole BEAN, s.r.o.

Téma BOZP také zpracovali na Akademii řemesel Praha - Střední škole technické v rámci pracovních listů "Český jazyk v odborné praxi" (pro dřevozpracující, elektrotechnické, stavební, strojírenské obory, stravovací a ubytovací služby). Materiály kromě základní slovní zásoby, aktivit na její procvičení a práci s textem a výukovým obsahem přináší také základy BOZP. Tabulka s výstražnými značkami je doplněna prací s textem, úkoly k ověření porozumění textu i testem znalostí. Díky těmto aktivitám se tak základy bezpečnosti práce a jejich porozumění u studentů s OMJ prohlubuje a následně i ověřuje.

Vhodnou formou může být také komiks, který zobrazuje jednotlivé situace, jež se mohou na pracovišti odehrát. Pro tuto formu je opět ideální využít vlastní zázemí a žáky či kolegy k nafocení takového komiksu. Důležité je v něm opět používat zavedené piktogramy a příklady dobrého i špatného chování.

Výhodou všech těchto materiálů je jejich možné opakované využití pro všechny další ročníky a třídy nehledě na jejich mateřský jazyk.

Na co dbát při vytváření instruktážního materiálu?

Vizualizace
Pro dostatečné porozumění žáků s OMJ je vhodné používat odpovídající obrázky, ideálně reálné fotografie konkrétního vybavení a jeho detailů. Vhodným doplněním jsou také univerzální piktogramy či ilustrační fotografie. V ideálním případě můžete také nafotit se svými žáky různé situace. Přínosné je také použití barev pro rozlišení různých situací (např. zelená ano, červená ne).

Popisky
I když je vizualizace klíčová, je důležité bezpečnostní pokyny doplnit také o popisky v češtině (ostatně při praktické výuce se čeština používá a je důležité, aby žáci tyto pokyny v češtině znali). Takové popisky by měly být výstižné, jednoznačné, krátké, v jednoduchých spojeních či větách. V ideálním případě mohou být popisky přeloženy i do mateřského jazyka žáků. Popisky je dobré doplnit nejen na tištěné materiály, ale také do videa.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.