+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

I. stupeň (Prv, Př, Vla)


Na této stránce najdete tipy a materiály, které mohou přispět k začleňování žáků s OMJ do výuky prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Tyto materiály vznikly díky pracovním skupinám zaměřeným na výuku oblasti Člověk a jeho svět pro žáky s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě. Setkání pracovní skupiny probíhala v rámci projektů spolufinancovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vzhledem k tomu, že jsou materiály nejen pro žáka s OMJ jazykově podnětné, byly v rámci projektu k těmto tématům vytvořeny také pracovní listy do hodin českého jazyka na 1. stupni.

Podívejte se také na pár praktických tipů na zapojení žáka s OMJ do běžné výuky, které jsou společné pro všechny předměty. Dále si můžete stáhnout i překladové slovníčky k jednotlivým předmětům, které obsahují překlad základní slovní zásoby do několika jazyků.

Výukové materiály Prvouka (2. a 3. ročník):

 1. Rodina
 2. Bydlení
 3. Nakupování
 4. Košík plný ovoce

Níže uvedené materiály obsahují pracovní list, komentář, jazykovou tabulku podporující princip propojení výuky obsahu a jazyka a přílohy k aktivitám.

 1. Části dne
 2. Dny v týdnu
 3. Kolik je hodin?
 4. Roční období
 5. Staré pověsti české
 6. Vynálezy, které změnily život
 7. Vynálezci a české vynálezy

Výukové materiály Přírodověda a Vlastivěda (2.-5. ročník)

V každém pracovním listě je stručně a zjednodušeně vysvětleno učivo (často formou klíčového vizuálu), které mohou využít všichni žáci k seznámení s tématem, k opakování či upevnění učiva. Každý pracovní list obsahuje také několik úkolů, které může ŽOMJ (podle jazykové úrovně) vypracovat sám, ve dvojici nebo společně se všemi spolužáky, např. vypiš z textu, spoj, podtrhni správnou odpověď, najdi v osmisměrce apod. Materiály dále obsahují jazykovou tabulku podporující princip propojení výuky obsahu a jazyka.

Rostliny a houby:

 1. Stavba těla rostliny
 2. Třídění rostlin
 3. Jehličnaté stromy
 4. Listnaté stromy
 5. Ovocné stromy a keře
 6. Byliny, rozmnožování kvetoucích rostlin
 7. Kapradiny, přesličky a mechy
 8. Houby
 9. Ovoce a zelenina

Živočichové:

 1. Třídění živočichů
 2. Hospodářská zvířata
 3. Savci
 4. Ptáci
 5. Plazi
 6. Obojživelníci
 7. Ryby
 8. Bezobratlí - hmyz
 9. Znaky živých organismů - výživa, dýchání
 10. Koloušek a soutok potoků - propojení prvouky a češtiny

Rovnováha v přírodě, základní společenstva:

 1. Zahrada
 2. Pole a louky
 3. Les
 4. Potok, řeka, rybník - koloběh vody

Roční období:

 1. Jaro
 2. Léto
 3. Podzim
 4. Zima

Člověk a jeho zdraví:

 1. Lidské smysly
 2. Lidské tělo

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.