+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pozice DAP ve školách


Kdo je dvojjazyčný asistent pedagoga? Jak se liší jeho práce ve školách od běžných asistentů pedagoga a v čem spočívá jeho přínos pro podporu dětí a žáků s OMJ? Jaké mají školy možnosti zaměstnat a financovat tuto pozici? A bude dvojjazyčný asistent pedagoga součástí českého vzdělávacího systému?

Dne 9. listopadu 2021 proběhlo online diskusní setkání, na kterém jsme chtěli poukázat na význam pozice dvojjazyčného asistenta pedagoga (DAP) jako prospěšného a efektivního nástroje podpory dětí a žáků s OMJ ve školách.

Koncept zaměstnávání dvojjazyčných asistentů pedagoga zavedla META do pražských škol již v roce 2012. “Tehdy poprvé jsme vyškolili a v různých pražských školách zaměstnali dvojjazyčné asistentky a asistenty pedagoga. Šlo nejčastěji o ženy s migrační zkušeností, které mají velmi často pedagogické vzdělání ze země původu. V Česku nacházejí poměrně složitě uplatnění v oboru. A tak jsou za tuto příležitost opravdu vděčné. Ovšem pracovní uplatnění osob s migrační zkušeností v roli dvojjazyčných asistentů není jediným pozitivním dopadem,” představila pozici Kristýna Titěrová, programová ředitelka META, o.p.s.

Přínos pozice DAP nejen pro děti, ale stejně tak pro učitele a rodiče, v diskusi potvrdili zástupci a zástupkyně škol, které tuto pozici již řadu let využívají. Pozitivní dopady jsou i na české děti. Učitel se díky podpoře DAP může věnovat i jiným dětem. “Dvojjazyční asistenti nám také pomáhají ukázat dětem v předškolním věku obraz interkulturního světa. I české děti se potřebují naučit přijímat osoby z jiných kultur. Máme dobrou zkušenost například se čtením dvojjazyčných pohádek. České děti si zažijí, jaké to je, když nerozumí, a to pomáhá empatii,” shrnula další přínosy jedna z vystupujících Petra Ristić, zástupkyně z pražské MŠ Sluníčko pod střechou.

O své zkušenosti se dále podělili ředitelé dvou základních škol v Praze i samotné dvojjazyčné asistentky pedagoga.

Druhým cílem setkání byla otázka financování této pozice a s tím související její neukotvenost v českém vzdělávacím systému i legislativě. V současné době bohužel není pozice DAP nikde systémově ukotvena, financována je jen z operačních programů. A tak to bude pravděpodobně i v následujících letech. Ačkoliv všichni zúčastnění oceňovali možnosti financovat tuto pozici z operačních programů, zdůraznili i mnoho nevýhod. Projektové financování je spojeno s administrativou, opakovanými žádostmi, ale i nejistotou pracovních pozic. Navíc v tomto případě není asistent pedagogickým pracovníkem, takže nemá nárok na delší dovolenou a ani na další vzdělávání. Na to si stěžovali jak ředitelé, tak samotné dvojjazyčné asistentky.

Přitom právě podpora DAP pedagogům, kteří mají ve třídách děti či žáky s odlišným mateřským jazykem, kdy je komplikované děti zapojit do výuky, je vedením škol velmi oceňovaná. DAP vytvářejí speciální pomůcky a materiály usnadňující adaptaci dětí na nové prostředí a podporují komunikaci mezi školou a rodinou dětí.

Dalším z pozitivních dopadů, jak uvedly zástupkyně Operačního programu Praha pól růstu z Magistrátu hlavního města Prahy, které na akci vystoupily, je i snížení dodatečných odkladů u dětí s OMJ.

Jaké změny by byly potřeba do budoucna, aby se situace zlepšila? Všichni se shodli na normativním financování. “Například škola, která má 500 žáků by měla nárok na 10 asistentů. Asistenti by měli jistou práci a smlouvu na dobu neurčitou. Pak by ale mělo být ještě možné dofinancování dalších asistentů, podle toho, jakou má škola speciální situaci. Například škola vedle vyloučené lokality nebo s větším počtem žáků s OMJ by měla na základě zmapování situace školním poradenským pracovištěm nárok právě na dvojjazyčné asistenty navíc. Snížil by se tlak i na pedagogicko-psychologické poradny, které jsou teď přetížené,” shrnul potřebnou změnu nastavení Zbyněk Němec z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK Praha.

Otázka ukotvení této pozice v českém vzdělávacím systému zůstala tedy otevřená. Doporučení z diskuse předáme MŠMT a i nadále budeme usilovat o podporu DAP i škol, které o využívání této pozice mají zájem.

Podívejte se na celý záznam z diskuse.
a prezentaci ze setkání.

Více o pozici dvojjazyčného asistenta pedagoga a podpoře a službách, které v tomto tématu META, o.p.s. poskytuje, najdete zde.

Diskusní setkání proběhlo v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.