+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Desatero úspěšné komunikace s rodiči vícejazyčných dětí v MŠ


1. Vytvořte přátelský a vřelý vztah s vícejazyčnými rodiči, založený na důvěře a respektu.

2. Respektujte náboženská a kulturní specifika

(např. stravovací omezení, odlišné oblékání, šperky, talismany).

3. Podporujte partnerství mezi všemi rodiči.

S rodiči, kteří nemají dostatečnou znalost češtiny buďte trpěliví.
Cíleně poskytujte pozitivní zpětnou vazbu o dítěti, abyste si získali jejich důvěru.Buďte s nimi v kontaktu, informujte je o rozvoji jejich dětí (i v případě, že např. děti vyzvedávají starší sourozenci). Ujistěte se, že všechny rodiny mají přístup k informacím a mají možnost se podílet na rozvoji a vzdělávání svých dětí. Stejnou měrou věnujte pozornost i českým rodičům, aby z jejich strany nevznikl dojem, že se jejich dětem málo věnujete.

4. Informujte rodiče o hygienických požadavcích a požadavcích na stolování

Ty mohou být v různých kulturách velice odlišné a mohlo by to vyvolávat nepříjemné situace.

5. Naučte se několik frází v jejich rodném jazyce, ukážete tím zájem a respekt.

V období adaptace tím navíc posílíte pocit bezpečí, jak pro rodiče, tak pro samotné vícejazyčné dítě.

6. Využívejte překlady

Pro snazší porozumění nechte přeložit základní informace o programové nabídce MŠ, provozní informace jako jsou příchody a odchody, četnost jídel, čas oběda, podmínky spaní, informace o platbách a výši stravného, kontakty, na koho se mohou rodiče v MŠ obrátit. Překlady zajistěte v jazyce, který ve vaší MŠ převládá (angličtina, ruština či ukrajinština, vietnamština). V komunikaci s rodiči vícejazyčných dětí vám mohou pomoci interkulturní pracovníci a tlumočníci, které vám zajistí regionální koordinátor NPI ČR.

7. Přeložte a zveřejněte podrobnosti o přijímacím řízení a kritéria pro přijímání

Předejde se tím mnohým nesrovnalostem.

8. Přeložte a dejte rodičům k dispozici základní práva a povinnosti rodičů i dětí v písemné podobě

Vycházejte ze školního řádu.

9. Komunikační kanály

Domluvte se s rodiči, jakým způsobem je budete informovat o dění v MŠ – využívejte písemnou komunikaci, kterou si mohou rodiče přeložit pomocí překladače. V textu využívejte názornost – text doplněný obrázky či fotografiemi. V řadě MŠ se pro komunikaci s rodiči osvědčilo používání mobilních aplikací pro správu MŠ (Lyfle, Naše MŠ, Twigsee), ujistěte se, že ji i vícejazyční rodiče umí ovládat a rozumí ji.

10. Informujte rodiče o tom, jakým způsobem s dětmi v MŠ pracujete a jak budete podporovat jazykový rozvoj dítěte.

Zároveň rodiče ujistěte, že je důležité rozvíjet nejen češtinu, ale i mateřský jazyk, což je jejich hlavní úloha (tím, že dítě rozvíjí současně oba jazyky, posiluje své jazykové možnosti i intelekt). V domácím prostředí vždy preferujeme mateřský jazyk. Čeština v žádném případě nemůže nahradit mateřský jazyk dítěte.

Barbora Dvořáková, Milena Poeta

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.