+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Výuka češtiny


Výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)

Pro děti a žáky nově příchozí ze zahraničí je obecně výuka češtiny stěžejním prostředkem integrace. S ohledem na traumatické události a vytržení ukrajinských uprchlíků z jejich prostředí však buďme jako učitelé a lektoři ČDJ empatičtí. Nechme děti vydechnout, dělat jejich oblíbenou činnost, hrajme různé i nejazykové hry a s výukou češtiny začněme pozvolna a zábavně…

V dočasném krizovém režimu může být vzdělávání dětí z Ukrajiny v samostatné třídě efektivním a nejjednodušším řešením. Nikdo neví, zda se budou v dohledné době moci vrátit domů, možná přemýšlíme, jestli je vůbec učit česky. Doporučujeme však s češtinou začít, neztratí se jim, pomůže jim cítit se v novém jinojazyčném prostředí lépe a podpoří jejich kognitivní rozvoj. Důležité je ale začít s výukou češtiny pomalu, netlačit zbytečně na výkon a zapojovat adaptační aktivity a hry. Důležitou součástí podpory těchto dětí a žáků je spolupráce se školním psychologem a/nebo výchovným poradcem… Naším hlavním cílem by mělo být, aby se tu děti cítily dobře a bezpečně. K tomu můžeme zapojit dvojjazyčné asistenty pedagoga, případně učitelky z Ukrajiny.

Pokud tu děti a jejich rodiny zůstanou do září, budou potřebovat se začlenit a naučit se česky, děti se budou potřebovat zapojit do třídních kolektivů s českými spolužáky, nikoliv se vzdělávat segregovaně. Takže od září už by všechny děti z Ukrajiny měly být začleněné do běžných tříd a intenzivně se učit česky v rámci skupin jazykové přípravy.

Při výuce nově příchozích dětí využíváme materiálů bez zprostředkovacího jazyka, učíme tedy češtinu výhradně česky. Materiály jsou tak vhodné pro různé mluvčí a využitelné i v heterogenních skupinách jazykové přípravy. Využívání materiálů a učebnic se zprostředkovacím jazykem bývá pro děti matoucí, vyčerpávající v případě střídání dvou jazyků při výuce a nerozvíjí je v potřebě využít češtinu jako nástroj komunikace. Možná využití ukrajinštiny v lekcích/kroužcích apod. v této fázi pro děti z Ukrajiny bude mít efekt bezpečí, nebude je stresovat, když nerozumí. Zvažme ale míru podpory v ukrajinštině, aby nebyla při výuce češtiny kontraproduktivní.

Dlouhodobém výhledu (tj. za předpokladu, že děti zůstanou v ČR a nastoupí do českých škol) bychom měli rozhodně od materiálů pro výuku češtiny v česko-ukrajinských verzích ustupovat. A naopak využívat ukrajinštinu pro tvoření jejich vlastních slovníčků v případě porozumění obsahu výukových předmětů a pro rozvoj vícejazyčnosti. Ale v lekcích ČDJ využívejme přednostně češtinu.

Více k tématu zprostředkovacího jazyka čtěte v článku Lídy Holé Zprostředkovací jazyk v hodinách češtiny pro cizince - ano či ne a v diplomové práci J. Zachové Výuka češtiny pro cizince bez zprostředkovacího jazyka.

Jak začít s výukou ČDJ?

Tématu výuky češtiny jako druhého jazyka se podrobně věnujeme v článcích zde na portálu v sekci Čeština jako druhý jazyk a na seminářích.

Natočili jsme pro vás videoseminář Úvod do výuky češtiny nově příchozích žáků z Ukrajiny, ve kterém se dozvíte, v čem se liší čeština jako druhý jazyk od vyučovacího předmětu český jazyk, co žáky s odlišným mateřským jazykem v češtině učíme, několik tipů na úvodní aktivity, k abecedě a zejména přehled materiálů k výuce češtiny jako druhého jazyka:

Kde čerpat další inspiraci?

Máte-li děti věku ZŠ, inspirujte se v naší metodické příručce Učíme češtinu jako druhý jazyk – průvodce pro učitele, přehledu praktických materiálů pro výuku ČDJ a v neposlední řadě v metodických pokynech k učebnicím a výukovým materiálům češtiny jako druhého jazyka. Pro skupinovou, ale i individuální práci je možné využít aplikace Čeština2 (mladší žáci) a Čeština levou zadní (starší žáci).

Pro výuku žáků na SŠ doporučujeme Metodické minimum pro výuku ČDJ na SŠ a práci s učebnicí a pracovním sešitem Levou zadní a dalšími doplňkovými materiály (plakáty, slovníček, testy, poslechy), které jsou ke stažení na stránce https://ceskylevouzadni.cz/ . Jako doplněk k učebnici můžete se žáky využít mobilní aplikaci Čeština levou zadní, která funguje zdarma. Výuce ČDJ na SŠ se také zabývá jedna část metodiky Průvodce světem vzdělávání žáků s OMJ na SŠ, kterou jsme letos vydali, a celá kapitola Jak učit ČDJ na SŠ zde na portálu.

ČLÁNKY a PUBLIKACE
První kroky - Čeština jako druhý jazyk (NPI)
Alice KOURKZI: Krabička první záchrany pro učitele, první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě
VIDEA a WEBINÁŘE
Jednoduše česky - videonávod, jak na výuku ČDJ (NPI)
Rodinný kurz - videosemináře a materiály pro učitele (CIC, o.p.s.)
webinář Dvě tváře češtiny: Cizí, nebo rodný jazyk? (Petra Jirásková, ÚJOP UK)
webinář Gramatika ve výuce češtiny pro cizince (Barbora Štindlová, ÚJOP UK)
webinář Metodické desatero v češtině pro cizince (Dana Hůlková Nývltová, ÚJOP UK)
Jak učit češtinu pro cizince: nevyžádané rady pro začínající lektory - krátká videa o konkrétních technikách, principech do hodin (Radim Ošmera)
Balíček výslovnostní pomoci (Michaela Paldusová)
cyklus webinářů Pomoc, máme ve škole žáka cizince (Dita Macháčková, ZČU)
pásmo webinářů pro podporu integrace a vzdělávání jedinců s OMJ (MUNI)
Z. Janoušková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.